Oscarsledens framtid har utretts. En mängd olika synpunkter på Oscarsledens framtid ledde till en tidskrävande utredning – men sedan byggnadsnämnden tagit del av samrådsredogörelsen för Norra Masthugget rycker nu den första detaljplanen allt närmare.

Det var hösten 2010 som stadsbyggnadskontoret bjöd in till samråd för att fånga upp göteborgarnas tankar kring norra Masthugget – från Stigbergsliden fram till Rosenlund.

– Vi fick in många synpunkter av olika karaktär. Överlag har man varit positiv till det program vi presenterade, men vi har ägnat mycket tid åt att utreda den omdiskuterade Oscarsleden, säger stadsbyggnadskontorets planarkitekt Johan Altenius.

Tre delområden aktuella för detaljplan
I programförklaringen avvaktar man politiska beslut för den yta som omfattar leden och Stenas område. Framtiden får utvisa om det blir aktuellt att bygga på, eller kanske gräva ner – men tills vidare går man vidare med arbetet fram till leden.

Istället är det tre andra delområden som först blir aktuella för detaljplaner: kvarteret Röda bryggan vid Heurlins plats och området bakom Folkets Hus och ner mot älven. Och dessutom två kvarter längs Första Långgatan – ungefär mitt emot Stenas kontor – där det idag bland annat finns ett parkeringshus.

– När det gäller kvarteret Röda Bryggan, och den östliga delen ner mot vallgraven, har vi redan kommit igång, men det kommer att dröja till tidigast 2013 innan vi är framme vid en antagen detaljplan för något av de här områdena, säger Johan Altenius.

Stort intresse för området väster om Heurlins plats
Ambitionen är att Norra Masthugget ska bidra till att knyta samman Linnéområdet och Majorna med centrum, men också erbjuda en blandning av bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel.

Ett av de områden som på senare tid väckt störst intresse är den triangelformade byggrätten väster om Heurlins plats.

– Där tänker vi oss något väldigt publikt som kan attrahera många, säger Johan Altenius.