Projektet Enad kraft fortsätter med oförminskad kraft. I veckan kommer återigen representanter från fyra norrländska kommuner på besök för att erbjuda utbildning och jobb åt arbetslösa göteborgare. Och de har goda exempel att visa upp.

Det hela började med det så kallade Ragunda-projektet som drog i gång i januari 2004. Den norrländska kommunen hade brist på yrkesutbildad arbetskraft och sökte sig till Göteborg och Bergsjön för att leta. Fram till december 2006 har tolv hushåll, varav 14 vuxna och 13 barn, flyttat norrut för att utbilda sig och få jobb.

Satsningen har fått efterföljare. Fyra andra norrländska kommuner; Ljusdal, Norsjö, Åsele och Älvdalen, har gått samman i projektet Enad kraft och är precis som Ragunda ute efter arbetskraft till lediga jobb inom gruv- och träindustrin och vården.

Sju stadsdelar medverkar

Från Göteborgs sida är det stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Frölunda, Gunnared, Kortedala, Lundby och Lärjedalen som ingår i projektet. Det är arbetssökande därifrån som under vecka tio kommer att få träffa de norrländska representanterna på sina respektive arbetsförmedlingar.

Efter informationsträffar i Göteborg och i respektive kommuner bedöms det ömsesidiga intresset, varefter praktikplatser erbjuds. Faller allt väl ut efter det väntar utbildningar på mellan tre och arton månader och därefter fast anställning.