Sedan den 1 september är det till kommunen man ska vända sig för att få tillstånd att förflytta eller förvara dynamit, krut och fyrverkerier. En ny lag föreskriver att kommunen tar över uppgiften från polisen, som fortfarande är de som ger tillstånd att använda de explosiva ämnena.

Den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor gör att det nu är kommunen som ger tillstånd att köpa, sälja och förvara explosiva ämnen som dynamit, krut och fyrverkerier.

Tillstånd för att använda de explosiva ämnena, det vill säga spränga eller skjuta upp fyrverkerier, är det dock fortfarande polisen som utfärdar.

Maria Sörensson på stadsbyggnadskontoret vågar inte gissa hur många ansökningar om tillstånd som kommunen kommer att få under ett år.

Alla behöver inte söka varje gång

– Men till nyår och påsk kommer det förmodligen in rätt många.

Alla behöver inte söka nytt tillstånd varje gång de ska handla med eller förvara explosiva ämnen.

– Det beror på vad man har för verksamhet. De som jobbar med att spränga behöver inte söka nytt tillstånd varje år. Men det kommer också att finnas vissa som bara får tillstånd för en transaktion.

Fotnot:
Blanketter för att söka tillstånd finns just nu i informationen på stadsbyggnadskontoret, och på MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hemsida. Inom kort kommer blanketten även gå att ladda ner från stadsbyggnadskontorets sida på goteborg.se.