Fortfarande möjligt att ställa upp. Snart har alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 12 och 18 år chans att välja vilka som ska representera dem i ungdomsfullmäktige. Redan nu går det att läsa på webben om kandidaterna och vad de brinner för. På fredag 8 november öppnar röstningen. Ända fram till dess går det att kandidera.

I nuläget finns 116 kandidater till de 81 platserna som ledamöter och de 20 platserna som ersättare. Valet är ett personval, så kandidaterna representerar inget parti. På valets hemsida presenterar kandidaterna sig själva och sina hjärtefrågor.

Halalkött i skolan och gratis wifi
Bland årets kandidater finns många som lyfter fram frågor om skolmat – till exempel att den behöver bli mer näringsrik, att det ska finnas halalkött eller att elever som har lektioner efter 15 ska kunna få mellanmål.
Flera av kandidaterna vill driva att ungdomar ska kunna åka gratis i kollektivtrafiken även under helgerna. Det finns även enstaka förslag om att ordna en stor fotbollsturnering för hela Göteborg och att Göteborgs stad ska erbjuda gratis wifi på offentliga platser.
Påverkan genom dialog
Ungdomsfullmäktige har inget formellt inflytande på beslut som rör Göteborgs stad. Däremot har de en egen budget på 300 000 kronor som går att använda för att genomföra projekt. Paula Aijmer, planeringsledare för ungdomsfullmäktige, upplever också att det finns en stor öppenhet hos andra delar av kommunen att lyssna på förslagen från ungdomarna.

Ett exempel är att ungdomsfullmäktige för några år sedan drev kampanjen Luften är fri, om ungdomars möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet.

– Där är Frilagret någonstans ett svar på den kampanjen. Sedan är det svårt att säga att det bara är på grund av ungdomsfullmäktige som det finns, Paula Aijmer.

Barfotaslinga i Slottsskogen
Ett aktuellt exempel där det faktiskt går att se ungdomsfullmäktiges direkta påverkan är barfotaslingan i Slottsskogen, där man ska kunna gå barfota på olika typer av underlag.
Idén till den kom när ungdomsfullmäktige hade ett utbyte med Tyskland 2012. Ett par ledamöter tog sedan frågan vidare till park- och naturförvaltningen, som gillade idén. Efter en process där ungdomarna och tjänstemän planerat tillsammans kommer barfotaslingan att bli verklighet senast nästa vår.

– Det tycker jag är ett lysande exempel på hur man kan gå in i en dialog och påverka, och där staden mötte upp och agerade ganska snabbt.
Utdragna processer är annars något som kan göra att ungdomar tappar engagemang, särskilt eftersom många av ledamöterna bara sitter kvar ett år.

Ungdomsråden bra komplement
Sedan några år tillbaka finns ungdomsråd i några stadsdelar. I stadens budget för 2013 fanns ett direktiv om att det ska inrättas i alla stadsdelar. Paula Aijmer tycker att det ska bli intressant att se hur ungdomsråden och ungdomsfullmäktige kan samverka.

– I ungdomsfullmäktige är det en mer traditionell struktur och man lämnar det när man är 18. I ungdomsråden kan man vara äldre, och där kan man gå in och arbeta kring en specifik fråga.
Det är också ganska vanligt att ungdomar fortsätter engagera sig i ungdomsråden efter att de suttit i ungdomsfullmäktige. Därmed bör det finnas bra möjligheter att lyfta frågor mellan arenorna.

– Det skulle till exempel kunna vara att ungdomsfullmäktige säger att ”detta tycker vi är en fråga för Angereds ungdomsråd”. Eller att Örgryte-Härlanda skickar en fråga vidare till ungdomsfullmäktige för att de tycker att det ska genomföras i hela staden, säger Paula Aijmer.

Valet till ungdomsfullmäktige pågår 8-18 november.

3710.jpg