Samråd inleds med rundvandring. Nu planeras för utveckling av Selma Lagerlöfs torg med bland annat 800 nya bostäder och en ny idrottshall. Och det är bara början.

När stadsarkitekt Björn Siesjö på onsdag klockan 13 tar täten för en vandring runt Selma Lagerlöfs torg är det startskottet för en långsiktig komplettering och förtätning utmed Litteraturgatan och en del av Skälltorpsgatan.

BC6.jpg– Hela Selma Lagerlöfs torg är ett kraftsamlingsområde i vår strategi för utbyggnadsplanering, säger planarkitekten Carolina Grabowska på stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen är den första etappen i en mer omfattande och övergripande utbyggnad som i och med onsdagens stadsvandring nu går ut på samråd.

Utställning och handlingar på tre ställen
Under samrådstiden, som pågår sex veckor och avslutas den 11 mars, uppmanas alla intresserade att ta del av förslaget, ställa frågor och skicka in sina synpunkter.

Utställningen och handlingarna finns på tre ställen. Förutom på Selmas Center finns den även på Backa bibliotek och stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

67C8.jpg– Utställningen på Selmas Center är lite större eftersom några av byggherrarna kompletterar med material – och där kommer det också att utökad bemanning under de två första veckorna, säger Carolina Grabowska.

Ny idrottshall prioriterad
Under samrådstiden arrangeras onsdagen den 26 februari ytterligare en informationsträff med möjlighet att ställa frågor.

– Vi räknar med 550-600 lägenheter i flerbostadshus, 35 radhus och dessutom cirka 200 ungdoms/studentlägenheter, säger Carolina Grabowska.

Byggandet av en ny idrottshall prioriteras för att kunna stå färdig före de nya bostäderna som väntas vara inflyttningsklara från 2017.

Provar nytt koncept
Idrottshallen kommer att ”kläs” med ungdoms- och studentlägenheter enligt ett nytt koncept som Backa kan bli först i landet med att genomföra.

– Det pågår liknande projekt på andra håll men inget av dem är klart än, säger Carolina Grabowska, och fortsätter:

– Eftersom det här är ett förtätningsområde med begränsat om utrymme är det ett bra sätt att kombinera olika funktioner.