Nya Attefallsregler från första augusti. Garage, förråd, gäststuga eller permanentbostad. Nu får alla sorters komplementhus vara 30 kvadratmeter stora. Den nya regeln gäller från första augusti och några anmälningar har redan kommit in till stadsbyggnadskontoret. “Det är som att söka ett bygglov, det ska vara samma ritningar”, säger Pia Hermansson, enhetschef på byggavdelningen.

Sedan den första mars i år får Attefallshus som används som permanentbostad vara 30 kvadratmeter i stället för tidigare 25. Från första augusti gäller samma sak för alla bygglovsbefriade komplementbyggnader som inte används som permanenta bostäder.

Pia Hermansson, enhetschef på stadsbyggnadskontorets byggavdelning. Foto: Agneta Eklund

– Det går att bygga på de flesta ställen men inte på alla. Inte om byggnaden ligger inom bevarandeområde eller i vissa delar av skärgården där militären sagt nej, säger Pia Hermansson.

Får vara max 30,0 kvadratmeter

Byggnaden får vara max 30,0 kvadratmeter stor och inte högre än fyra meter. Den ska ligga 4,5 meter från en gräns, till exempel en gata eller en allmänning som kommunen äger.

– Vill man bygga närmare grannen ska man höra med den och få ett skriftligt tillstånd.

Måste göra anmälan

Komplementbyggnaden kräver inget bygglov, men Innan man kan börja bygga ska man göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret och få ett beslut att projektet kan starta.

– Att lämna in en anmälan är som att söka ett bygglov, det ska vara samma ritningar. Man behöver en enkel nybyggnadskarta, fasadritningar och sektionsritningar. Det som är skillnaden är att man får lov att bygga även om man nyttjat hela byggrätten på tomten. Säg att man får bygga 150 kvadratmeter på tomten så kan man ändå få bygga detta, eller om det är mark man inte får bebygga, det vi kallar prickmark, då kan man ändå få bygga.

Hur tror ni att intresset är?

– Det är ett stort intresse för att bygga gäststugor, förråd, garage och liknande. Att bygga ett komplementbostadshus har inte varit jättestort när det varit 25 kvadratmeter, det kan bli lite större nu. Det är lättare att klara av tillgänglighetskraven när det är 30 kvadratmeter. De fem ytterligare kvadratmetrarna är bra för att få till toalett eller badrum.