Internationella team presenterade idéer. Hus på pålar, flytande hus, kanaler, gästhamnar, kryssningsterminal, hotell vid vattnet och kultur på Bananpiren. Och en stor grön jubileumspark. Så kan det se ut i Frihamnen runt år 2021.

Frihamnen och delar av Ringön är ett mycket viktigt område i den vision som kallas Älvstaden. Planeringen för området har pågått sedan årsskiftet och på tisdagen var det dags för slutredovisning från fyra internationella team som fått i uppdrag att studera olika teman, till exempel översvämningsfrågor, innehåll och täthet.

Nya Hisingsbron viktig för området
610A.jpg
Området är bara en kvadratkilometer stort. Men här finns plats för upp emot 10.000 boende och 10.000 arbetsplatser, mitt i stan. Förhoppningen är att området i älven ska knyta ihop norra och södra delarna av Göteborg i stället för att skilja dem åt. En ny, central stadsdel, kallad RiverCity 2021 av de utländska teamen.

Den nya Hisingsbron blir viktig för området, men flera av teamen påpekade också vikten av en ny gång- och cykelbro över älven, från Operan till Bananpiren. Bron finns med i visionen för Älvstaden, men har ännu inte fått finansiering.

De fyra teamen kommer från Danmark, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien och de använde bilder från Venedig, Rotterdam, Mallorca, Vancouver, Hamburg och Seattle för att visa sina tankar och idéer om hur man kan lösa boende och arbete nära vattnet.

Ingår i satsningen inför jubileet 2021
I tider av förändrat klimat kan ju vattnet innebära ett stort hot, men närheten till vattnet ger mycket stora mervärden.
44FC.jpg

Om man väljer att välkomna det föränderliga vattnet i stället för att enbart försöka bygga hinder mot översvämningar, finns massor av möjligheter; till exempel spännande bostadshus på flytande pontoner, kanaler in bland kvarteren, eller till och med små slingrande kanaler in i stora, offentliga byggnader. Eller en flytande pool i älven. Eller sänkor som kan fungera både som skateboardpark och som vattenreservoar.

Frihamnsområdet är också en del i satsningen inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Därför ingår en stor jubileumspark i planerna för området.

”Fyra spännande temaförslag”
Den kan skapas genom att bygga konstgjorda öar i vattnet mellan de tre pirerna i Frihamnen och Götaverken Cityvarvet. Parken kan sedan knytas till Ramberget, med hjälp av en överdäckning över Lundbyleden och järnvägen.

– Nu har vi fått fyra spännande temaförslag att arbeta vidare med, men ännu är vi bara i ett första skede, säger Hanna Areslätt, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Teamens redovisningar bildar nu grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett program för området. Ur programmet ska stadsbyggnadskontoret sedan bryta ut två – tre detaljplaner, som kan vara klara 2016. Sedan kan bygget av den nya stadsdelen börja.

15DE_2.jpg

Bild: Güller-Güller

644C.jpg

Foto: Stadsbyggnadskontoret

1DA6.jpg

Bild: West8 White

5B60.jpg

Bild: Grau Zus

51EA.jpg

Bild: West8 White