Lika populär som Lärjeåns trädgårdar har varit att besöka för allmänheten, lika besvärlig har anläggningen varit att hålla i drift. Nu gör fastighetskontoret ytterligare ett försök att hyra eller arrendera ut fastigheten med mark och byggnader.

20.000 kvm markyta, med odlingsytor för frilandsodling, fruktträdgård, örtagård, avloppsdammar och plats för utomhusservering.

Växthus på 120 kvadratmeter och andra byggnader om runt 750 kvadratmeter, innehållande bland annat ett välutrustat kök, vinterisolerad konferenslokal, toaletter för besökande och stora oisolerade förrådsutrymmen. Alltihop naturskönt beläget bara 500 meter från Angereds centrum.

3A62.jpg
Det är bland annat med de här förutsättningarna som fastighetskontoret, som markägare, och lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), som förvaltare av fastigheten, nu går ut med ett prospekt för att locka intressenter som vill ta över driften av anläggningen.

Driftansvaret har skiftat

Den biodynamiska och ekologiska handelsträdgården och caféet Lärjeåns Trädgårdar drevs i flera år av en stiftelse, men när ekonomin började kärva tvingades SDN Gunnared ta över ansvaret 2007.

Med hjälp av finansiering på sammanlagt 750.000 kronor från SDN Gunnared, SDN Lärjedalen och Park- och naturnämnden drevs anläggningen vidare av den ideella hjälporganisationen Reningsborg under 2008, men när avtalet löpte ut gjorde Gunnared klart att man inte längre kunde subventionera driften. Ansvaret för anläggningen gick därför över till markägaren Göteborgs Stad och dess fastighetskontor.

3D8A.jpg
Tidigare försök att hitta intressenter som med realistiska ekonomiskt kalkyler kan ta över driften har misslyckats, men nu gör man alltså ytterligare ett försök, samtidigt som Lärjeåns Trädgårdar ligger mer eller mindre i träda.

Ekonomisk bärkraft ett absolut krav

– När Gunnared ansvarade för Lärjeåns Trädgårdar var medborgarnas tillgänglighet ett uttalat syfte med anläggningen, men nu har vi färre kriterier. Detaljplanen säger att det ska bedrivas ekologisk handelsträdgård, och vi kommer att vara noga med att intressenternas idéer är ekonomiskt bärkraftiga, men därutöver är vi öppna för alla förslag, säger Eva Vågfelt, planeringssledare på fastighetskontoret.

I prospektet som skickas ut föreslås alltifrån ”grön rehabilitering” och odling för fröhandel till utbildning och forskning inom området hållbar stadsutveckling. Dock poängteras att ”De intressenter som har intresse för verksamhet vid fastigheten, behöver ha tillräcklig egen ekonomisk styrka utan att vara beroende av bidrag från staden.”

Intresseanmälan ska vara inkommen till Göteborgs Stads fastighetskontor senast den 24 augusti 2009.

42C6.jpg