Ny rutin ska minska smittspridning. Den som redan beviljats ekonomiskt bistånd behöver inte längre besöka sitt socialkontor. För att minska spridningen av covid-19 har Göteborgs Stad beslutat att ansökningar kan skickas in digitalt eller via brev.

Ing-Marie Larsson. sektorchef och talesperson för individ- och familjeomsorg i Göteborgs Stad.

I vanliga fall krävs det att du legitimerar dig på ditt socialkontor när du lämnar in en återansökan om ekonomiskt bidrag. Men från och med den 20 mars och tills vidare kan den som har ett aktuellt beslut ansöka om bidrag hemifrån.

– På så sätt hoppas vi kunna minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset och skydda våra bidragstagare och medarbetare, säger Ing-Marie Larsson, sektorchef och talesperson för individ- och familjeomsorg i Göteborgs Stad.

Ansökningarna kan skickas via Stadens webbsida goteborg.se.se eller med brev.

Ring och boka tid
För den som behöver söka bidrag för första gången rekommenderar Ing-Marie Larsson att man ringer det socialkontor man tillhör.

– Då får du information om hur du ska göra och ansökningshandlingarna skickade på posten, säger hon och betonar att det fortfarande går att besöka sitt socialkontor.

– Har du akuta behov eller behöver hjälp att förstå hur du ska ansöka är du givetvis välkommen. Då är det bäst att ringa först och boka en tid.

Inlämning varierar mellan stadsdelar
Möjligheten att återansöka om ekonomiskt bidrag hemifrån gäller i alla stadsdelar. Det finns dock skillnader i hur du själva inlämningen ska göras. Anledningen till det är att alla stadsdelar har kommit olika långt med att gå över till e-tjänst.

Om du har e-legitimation kan du söka via e-tjänst i Centrum och Östra Göteborg. I Lundby, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda ansöker du med ett webbformulär och i övriga stadsdelar via mail eller vanligt brev.

Ing-Marie Larsson berättar att spridningen av det nya coronaviruset gör att en del ärenden tar lite längre tid.

– Men vi jobbar på så fort vi kan. Vårt mål är att alla med bistånd ska få en rättssäker handläggning och pengar i tid.