60 miljoner avsattes i december från EU och Göteborgs Stad till Upp!, en satsning mot ungdomsarbetslöshet. Nu söker man nyarbetslösa unga mellan 16–24 år som ska få personlig guidning mot en sysselsättning som är rätt för dem. "Inte bara ett jobb vilket som helst, utan mer varaktiga förändringar", säger projektledare Mattias Rexmo.

– Just nu går vi ut till gymnasieskolor och vuxenutbildningar och berättar att vi finns och samlar in intresseanmälningar, berättar Mattias Rexmo.

Man kan också göra en intresseanmälan över nätet (se länk nedan).

Deltagarna ska vara mellan 16 och 24 år och nyarbetslösa: nyligen ha gått ut en utbildning, blivit av med jobbet eller inte kommit in på den utbildningen de ville.

– Många andra arbetsmarknadsprogram är kopplade till socialtjänsten och försörjningsstödet. Men vårt är helt frivilligt, för folk som vill utvecklas av egen kraft. Har man varit arbetslös mycket länge finns det andra verksamheter som är mer lämpade än våra.

Inte bara för unga i centrum

Han är angelängen om att Upp! inte ska uppfattas som något som bara finns till för dem som rör sig i centrum. Ungdomarna i referensgruppen pratade särskilt om hur viktigt det var att nå ut i de nordöstra förorterna.

Under de närmaste tre åren ska 5–6.000 ungdomar ha chans att delta. Den som anmäler sig blir kontaktad av någon av projektets guider, som de sedan får träffa regelbundet.

– Tanken är att de ska få stöd i processen att söka sig mot sitt livsmål. Guiderna har ett väldigt ambitiöst kompendium med metoder, pedagogiskt material för att hitta den kraft och det engagemang och det intresse ungdomarna har inom sig, för att utvecklas och för att komma närmare en plan för vad man vill göra i livet.

Lokalen invigs i slutet av maj

Startskottet för Upp!s verksamhet gick för tre veckor sedan. Projektet har idag 15 deltagare och därtill 30 intresserade, trots den begränsade marknadsföringen hittills.

Jakten på en bra lokal har försenat projektet något, men ett före detta kontor på 1.600 kvadratmeter är nu under ombyggnad. Lokalen ligger på Drottninggatan 16, i nivå med Domkyrkan. Förutom mindre rum för guidning och grupper kommer det också finnas kafé och öppna ytor för social samvaro med folk i samma situation, liksom för seminarier och workshops.

Lokalen invigs officiellt den 25 maj. Tills vidare bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler. Upp! Är dessutom öppet hela sommaren.

– Det är lätt att ta extra lång sommarlov när man gått ut skolan, och tappa fokus.