Visas i Älvrummet och på Stadsmuseet. 2.800 göteborgare har under hösten sagt sitt om hur Centrala älvstaden ska se ut i framtiden. Nu finns chansen att se en sammanställning av medborgarnas idéer och synpunkter. De presenteras vid fem olika tillfällen i veckan, med start på onsdag 18 april.

För att kunna skapa en vision för gemensam stadskärna för centrala Göteborg på båda sidor älven, har projektet Centrala älvstaden under hösten prövat en massa olika grepp för att få höra hur göteborgarna vill ha det.

”Vi har försökt hitta mönster”
– Vi har samarbetat med skolklasser. genomfört workshops med boende i olika stadsdelar, träffat en massa olika organisationer, pratat med studenter, fört samtal på torg och ordnat stadsvandringar, för att bara nämna några av metoderna, berättar projektkoordinator Camilla Näslund.

Vid fem olika tillfällen, i Älvrummet respektive Stadsmuseet, bjuds göteborgarna nu in för att ta del av resultatet. Huvudnumret är en bildpresentation som visar de viktigaste synpunkterna som kommit fram ur medborgarkontakterna.

– Vi har försökt hitta mönster i vad folk har sagt och försökt sammanfatta dem. Det som är spännande är att det finns en handfull väldigt starka synpunkter som går igenom materialet som en röd tråd. De handlar om grönområden, trafiklandskapet och tillgången till vatten.

”Det finns en väldigt stor samstämmighet”
I presentationen har man också relaterat göteborgarnas synpunkter till vad som kommit fram i andra processer – till exempel workshops med arkitekter och experter.

– Vi upplever nämligen att det finns en väldigt stor samstämmighet, berättar Camilla Näslund.

Dessutom visas två korta filmer, en öppningsfilm där projektet presenteras och ett urval av göteborgare berättar vad de tycker är viktigt. Och en avslutande film där barn berättar om sina tankar. Sist blir det öppet för frågor.

Sammanställningen av göteborgarnas idéer och synpunkter kommer att fungera som ett av flera underlag i processen att formulera en vision och strategi för det fortsatta arbetet. Planen är att dessa ska klubbas av kommunfullmäktige efter sommaren.