Samarbete för minskade klyftor. Barnfattigdomen på Hisingen ska kartläggas och en handlingsplan tas fram. Det planeras nu inom Fattigdomsprojektet, ett samarbete för att minska klyftorna på Hisingen.

– Under 2015 ska vi tillsammans med Stadsmissionen och Rädda Barnen ta fram fakta om hur många barn på Hisingen som lever i fattigdom och hur deras verklighet ser ut, säger Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare i Lundby stadsdelsförvaltning.

Kartläggningen ska sedan utmynna i en handlingsplan, någon gång under hösten.

Har pågått sedan 2013
Barnfattigdomen är ett av tre prioriterade spår som Fattigdomsprojektets styrgrupp beslutat om. De två andra handlar om ett EU-projekt för att stimulera sociala företag samt om stadsdelens ansvar för att bereda jobb eller praktik åt människor som står långt från arbetsmarknaden.

7876.jpg
Vid styrgruppens möte för ett par veckor sedan gallrades bland många goda förslag som kommit fram under de två år Fattigdomsprojektet varit igång. Nu börjar alltså jobbet med att förverkliga idéerna.

Fattigdomsprojektet drivs av de tre stadsdelarna Lundby, Västra Hisingen och Norra Hisingen samt hälso- och sjukvården på Hisingen.

Det startade i februari 2013. Sedan dess har hundratals Hisingsbor, forskare, stadsdelarnas personal, tjänstemän och politiker deltagit i arbetet med att ta fram basfakta, visioner, drömmar och konkreta förslag.

Ska minska klyftor och socialt utanförskap
Allt syftar till att göra Hisingen till en bättre plats att bo på, med minskade klyftor och minskat socialt utanförskap. Att utjämna livschanserna.

– Vi ska försöka skapa förändringar till de mest utsattas fördel, i alla tre stadsdelarna på Hisingen, säger Stig Grundvall, forskare och lärare vid Centrum för urbana studier (CUS) och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Han är projektledare för Fattigdomsprojektet tillsammans med Sara Thornadtsson Chavarria.

Stora skillnader i livschanser
Under våren 2014 deltog politikerna från de tre stadsdelsnämnderna och Hisingens sjukvårdsnämnd i seminarier på Jonsereds herrgård och diskuterade arbete, skola, hälsa och boende.

6124.jpg
På seminarier har forskare presenterat den senaste forskningen och personal i förvaltningarna och andra organisationer har bidragit med erfarenheter. Här kom det fram tydliga skillnader i medborgarnas livschanser beroende på var man bor, hur mycket man tjänar och vilket kön man har.

Fattigdomsprojektet har också arrangerat medborgardialoger tillsammans med de tre stadsdelarna för att få invånarnas tankar och förslag.

I dialoger med barn och ungdomar har man fått in förslag som ”fler sommarjobb”, ”roliga lekplatser” och ”mer pengar till fotbollsklubbarna”.

Skolan mitt i byn
Workshops med personal från skola och fritid har gett andra idéer, till exempel en satsning på ”de tidiga åren”, ”skolan mitt i byn” och ett ”familjecentrerat arbetssätt”.

Workshops och medborgardialoger har utmynnat i 34 olika projektidéer.

– Vi har haft flera forskningsbaserade föreläsningar och många diskussioner som dokumenterats och som politikerna fått jobba vidare med i arbetsgrupper. I juni förra året hade vi en gemensam visionsdag där vi arbetade med att skapa en vision för hela Hisingen, säger Stig Grundvall.

Nu finns den visionen framme och har godkänts av politikerna i de tre stadsdelsnämnderna.

Arbetet har ingen slutpunkt
I visionen talas om ett Hisingen där alla har förbättrade livschanser, med en inkluderande uppväxt, en inkluderande arbetsmarknad, minskad boendesegregation och ökade investeringar som skapar nya jobb åt Hisingsborna, plus mycket annat.

Projektet har hittills drivits som en EU-finansierad förstudie. Tanken är att de förslag som kommer fram ska ligga till grund för ett arbete dels utifrån prioriteringar inom befintlig budget och dels utifrån en gemensam EU-ansökan.

Någon slutpunkt för projektet är inte satt.

– Slut är det väl när vi har nått vårt mål. Eller när politiker och stadsdelsdirektörer bestämmer att det här inte är värt att satsa på längre, säger Stig Grundvall.

Vissa önskemål är svårare att åtgärda. Vid en workshop skrev en eller flera förslagsställare kort och gott en innerlig önskan från folk på Hisingen: ”Sluta skjuta!”

92_3.jpg
Foto: Klas Eriksson