Information och kunskap, sociala nätverk och jobbkontakter – det mesta finns på nätet. Den som inte behärskar den nya tekniken hamnar i ett slags utanförskap. I februari startar den första datakursen för hemlösa i Göteborg. 

Det är uppsökarenheten inom sociala resursförvaltningen som tillsammans med Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Faktums sociala verksamhet ligger bakom datakursen för hemlösa. 

Fem undervisningstillfällen

– Vi har märkt i våra verksamheter att det finns en efterfrågan, flera har uttryckt önskemål om att få lära sig att söka på nätet eller e-posta, säger Carina Johansson. 

Hon är metodutvecklare och samordnare inom det gemensamma fältarbetet som är en del av Göteborgs Stads akutboendeenhet. Härifrån utgår de sex fältarbetarna som jobbar med gruppen hemlösa. Tillsammans med frivilligorganisationernas fältarbetare täcker de upp alla kvällar i veckan på Göteborgs gator. 

I februari startar den första datakursen som består av fem undervisningstillfällen. Studierna är helt webbaserade via Skolverkets handledning på nätet, PIM, praktisk it- och mediekompetens. Undervisningen utgår från varje individs förkunskaper. 

”Ett bra tillfälle att knyta kontakter”

Förutom kursledaren finns en fältarbetare på plats vid kurstillfällena. 

– Vi ser kursen som ett bra tillfälle att knyta kontakter med de hemlösa även på dagtid. De flesta kontakter sker annars kvällstid, när behovet av att hitta någonstans att sova är akut, säger Carina Johansson. 

Hon räknar med att det dyker upp en handfull kursdeltagare. 

Planerar ett par kurser per termin

– Intresserade kan ta kontakt med någon av fältarbetarna, med Faktums sociala verksamhet eller hålla utkik efter anslag. Om satsningen faller väl ut planerar vi att hålla ett par kurser per termin, säger Carina Johansson 

Så småningom kan det bli aktuellt med uppkopplade datorer tillgängliga för hemlösa. 

– En gästdator är på gång på uppsökarenheten. Många är också duktiga på att använda de offentliga datorerna som finns, exempelvis på bibliotek, säger Carina Johansson.