Det var 40 år sedan sist, men nu byter Göteborgs Stad telefonnummer, från 61 10 00 till 368 00 00. Bytet sker successivt bland stadens många förvaltningar och kan leda till att man får vänta lite längre än normalt på att komma fram.

– Det har varit en del stök. Det är oundvikligt vid så här stora omläggningar, när vi sitter och jobbar med två olika system, säger Ann Green, chef för telefonväxeln.

Successiv övergång sen i juni

Huvudskälet till bytet är att Göteborgs Stad och dess fackförvaltningar haft en typ av växelsystem, medan stadsdelsnämnderna haft ett annat. I och med den nya växeln kan de kommuncentrala telefonisterna koppla över till stadsdelarna – och vice versa.

– Snart är vi alltså som ”en enda stor familj”. Fast en del kommunala bolag kommer även i fortsättningen att ha egna växelnummer, säger Ann Green.

Övergången började i juni och sker nu successivt.

– Den 1 november ska alla berörda ha bytt nummer och den gamla växeln stängs. Men man kommer att kunna ringa 61-numren i åtminstone något år framöver och kopplas över automatiskt eller få en hänvisning till det nya numret, berättar Ann Green.

Telefonisterna har flyttat till Rosenlund

Själv har hon bytt nummer. Intraservice, där telefonväxeln ingår, är nämligen en av de förvaltningar som bytt, liksom Gatubolaget, trafikkontoret, idrott- och förening, vuxenutbildningsförvaltningen, Konsument Göteborg och kretsloppskontoret. Till bland annat dessa kan man alltså ringa det nya numret, 368 00 00.

I samband med införandet av den nya växeln har telefonisterna även flyttat rent fysiskt. Tidigare satt de på Postgatan, nu håller de till i kommunens lokaler vid Rosenlund. Och efter att ha haft fastighetskontoret som huvudman i 40 år, sorterar växeln nu under Intraservice.