Lättnader och åtstramningar i tillståndsgivningen. När stadens krögare på tisdag i nästa vecka träffar företrädare för olika myndigheter kommer man bland annat att diskutera den nya alkohollagen. Den lättar på kraven på matserveringen, men kräver att krögaren avlägger ett kunskapsprov och öppnar också för snabbare sanktioner mot restauranger som inte följer reglerna.

Det är sjätte året i rad som krögare bjuds in till en heldag för att träffa representanter för de myndigheter som är inblandade i ansökan om serveringstillstånd och tillsyn. På programmet står bland annat den nya alkohollagen som började gälla den 1 januari 2011.

Prov i fyra delar
– Lagen innebär en del lättnader i kraven på kök. Förut har det behövts ”ett fullgott restaurangkök för allsidig matlagning”, nu krävs fortfarande ett kök där man tillreder lagad mat men den måste inte vara varm. Därför kan till exempel sushirestauranger numera få serveringstillstånd, säger Sarita Blom på tillståndsenheten vid social resursförvaltning.

Den som söker nytt tillstånd efter att den nya lagen trädde i kraft måste avlägga ett kunskapsprov hos kommunen. Provet består av fyra delar: alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering.

Lägre tröskel för erinran och varning
Möjligheten för kommunen att agera ifall en restaurang missköter sig har ökat i och med den nya lagen. Förut behövde det finnas skäl för att återkalla serveringstillståndet för att man överhuvudtaget skulle kunna öppna ett ärende. Nu är tröskeln lägre, det räcker med en mindre förseelse för att tillståndsenheten ska kunna dela ut en erinran eller en varning.

Omkring 130 personer har anmält sig till årets krögarmässa som hålls på Ullevi lounge den 18 oktober, klockan 9-16.