En helt nya anläggning för hemlösa män med missbruksproblem invigs nu på Lantvärnsgatan i Majorna. "Det finns ett stort behov för den här typen av platser", säger Kajsa Dahlqvist som är arbetsledare på det nya boendet.

När den nya anläggningen på Lantvärnsgatan öppnar på tisdag innebär det första steget mot drogfrihet och eget boende för 19 män i åldersgruppen 30+.

Möblerade ettor med eget kök

– På grund av sitt missbruk har de ingen egen bostad. Här på Lantvärnsgatan ska man bo i minst sex månader för motivering och stöd till drogfrihet, boendeträning och någon form av sysselsättning säger Kajsa Dahlqvist som också är arbetsledare för ett boende på Gnistgatan.

På invigningsdagen kommer besökarna att mötas av fräscha och möblerade enrumslägenheter med egna kök. Några av de första männen som flyttar in följer med från ett tidigare boende på Dahlströmsgatan som nu fått ny inriktning.

Ska vara motiverade att förändra sitt liv

– Här ställer vi höga krav – vi vill se att man är motiverad till att förändra sitt liv och sköta en lägenhet. Några av de män som vi tror klarar de högre kraven följer med från Dahlströmsgatan till Lantvärnsgatan, säger Kajsa Dahlqvist.

Intresset är stort för den nya motivationsenheten och på tisdag får bland annat socialsekreterare från de olika stadsdelarna möjlighet att titta närmare på anläggningen.

Fotnot:
En motivationsenhet är en av de nio boendeformer som Sociala resursförvaltningen jobbar med. Boendet utreder individens behov och arbetar med förutsättningar, motiverande stöd och insatser mot missbruk.