Snabb överblick. Hur många jobbar i Göteborg jämfört med i Eslöv? Hur skiljer sig medelinkomsten åt mellan Göteborg och Jönköping? I SCB:s nya app ”Kommunen i siffror” kan vem som helst snabbt och enkelt jämföra olika kommuner med varandra.

Statistikmyndigheten SCB har stora mängder statistik om Sveriges kommuner. I maj lanserade SCB en ny webbapplikation som kan användas både av den nyfikna och av den som har nytta av statistiken i tjänsten.

– Det är ett enkelt sätt att få en snabb bild av en kommun, säger Lutz Ewert på stadsledningskontorets statistikavdelning.

Han berättar att Göteborgs Stad tidigare hade små broschyrer där kommunfakta presenterades. Något som många kommuner fortfarande använder sig av.

– Appen blir som en modernare variant som man alltid kan ha med sig i sin mobiltelefon.

Går att fördjupa sig

Invånarantal, könsfördelning, medelålder, andel av befolkning som är född utomlands, snittpriserna för småhus, andelen ensamhushåll och skattesats är en del av den statistik som presenteras. För den som vill fördjupa sig i siffrorna finns en länk för det.

– Man ska tänka på att siffrorna rör ett enskilt år. Du vet inte om det året är representativt för kommunen eller om det sticker ut, säger Lutz Ewert.

Han tycker också att den intresserade ska beakta att siffrorna kan skilja sig mycket åt inom en kommun, vilket Göteborg är ett tydligt exempel på.

– Vi har ju en befolkningstäthet som skiljer sig åt mycket i olika delar av staden. Även andel utrikesfödda och inkomstnivåer varierar stort. Vill man jämföra statistiken inom Göteborgs Stad har vi en sådan funktion på stadens hemsida. I Göteborgsbladen presenteras stadsdelarnas siffror.

Webbaserad app

Appen ”Kommuner i siffror” är en så kallad webbapplikation. Det innebär att den är webbaserad och nås via scb.se. Det är alltså inte en traditionell mobilapp som går att ladda ner via Apples App store, Google Play eller liknande tjänster. Det går dock att spara webbapplikationen som en ikon i mobilen och använda den precis som en vanlig mobilapp.