När Götaverken var världens största varv. Stora båtar, ångmaskiner, dieselmotorer – till och med flygplan! Under större delen av 1900-talet präglades Göteborg av hamnen och varvsindustrin, och störst var Götaverken.

Göteborg den 3 maj 1915. Flaggorna vajar och växterna spirar – det är en krigisk feststämning i staden. Tusentals människor – sjöscouter, flottister och artillerister i paraduniform, vanliga göteborgare – står längs stadens kajer. Älven glänser i solljuset. Strax innan dagens stora händelse sjunger Göteborgs Par Bricoles kör den fosterländska sången ”Hör oss Svea”. Sedan är det dags för kungen, Gustav V, att trycka på knappen.

Läs hela artikeln om Götaverken här .