Mie Svennberg är landets enda arkitekturkonsulent. I många år har hon arbetat med att få barn och ungdomar att ta del i planeringen och att påverka miljön.I en ny bok ”Barns rätt till staden” delar hon nu med sig av erfarenheterna från Göteborg.

Under närmare tio år har Mie Svennberg arbetat med att inspirera skolpersonal att arbeta med arkitektur i skolan och förskolan. Hon har också sökt former för hur barn och ungdomar kan vara med och påverka miljön.

– Det har varit en lång resa. Man kan säga att boken sammanfattar tio års erfarenheter, men det var först för fem år sedan som vi på allvar började fundera kring en bok. Det senaste året har vi arbetat intensivt med att sammanställa alla uppslag, säger Mie Svennberg.

Hon har haft god hjälp av en rad arkitekturpedagoger med olika kompetenser: Mania Teimouri, Marie Öjerfeldt, Stefan Petersson, Lisa Åhlström och Rebecka Graf samt journalisten Titti Olsson och fotografen Pia Schmidtbauer.

Barnen måste få vara med

– Arkitekturen påverkar och styr allas vår vardag. Därför är det en fråga om demokrati att se till att även barn och ungdomar finns med i planeringen, säger Mie Svennberg, som delar sin arbetstid mellan kulturförvaltningen i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Den nya boken ”Barns rätt till staden” presenterar i kapitel efter kapitel pedagogiska och praktiska exempel hämtade från olika sammanhang i och kring Göteborg.

De som planerar ska få en bok var

Målgruppen är personer som på ett eller annat sätt jobbar med planeringen av vår miljö: tjänstemän på olika nivåer, arkitekter, lärare och planerare. Dessutom ska Göteborgs alla kultursamordnare få var sitt exemplar.

Att lämna utrymme för barn och unga i planeringen kan kräva sin speciella omtanke. Mie Svennberg sammanfattar uppdraget i fyra punkter:
Tid – Det måste få ta tid att jobba med barn och unga.
Tydlighet – Det är viktigt att uttala varför de unga bjuds in. Vad vill man egentligen med deras åsikter?
Tålamod – Använd delmål så att intresset hålls vid liv.
Transparens – Återkoppla och berätta hur de ungas synpunkter togs till vara. På vilket sätt kom de till nytta?

Boken, som omfattar närmare 150 sidor, ges ut i samarbete med Movium – ett centrum för forskning kring stadens utemiljö.