Kom och prata stadsutveckling på Bjurslättsskolan. ”Bygg tätt, bygg så att alla har råd och bygg nära vattnet.” Det var några synpunkter som gick igen när göteborgare tyckte till om Frihamnen i söndags. Och nu på söndag eftermiddag 8 september, finns en ny chans att prata stadsutveckling i Lundby.

Mellan klockan 13 och 17 har Göteborgs Stad folk på plats på Bjurslättsskolans skolgård. De vill veta hur du tycker att Frihamnen ska se ut i framtiden.

I söndags tog sig ett tjugotal personer trots regn och blåst till Frihamnen för att diskutera områdets utveckling. Det pågående programarbetet för Frihamnen ska ge grundförutsättningar och inriktning för den fysiska planeringen och bebyggelsen.

– Vi visade arbetsskisser på hur vi tänker just nu, och tänker oss att fortsätta göra det i olika sammanhang, när vi har nya arbetsskisser och nytt arbetsmaterial att visa från programarbetet, säger Joel Blomgren, vid stadsdelsförvaltningen Lundby och Adelina Lundell på Älvstranden utveckling AB, som båda även ingår i stadens projektgrupp för Frihamnen.

”Surrealistisk plats”
Några av söndagens besökare i Frihamnen betonade vikten av att bygga tätt för att få fram så många bostäder som möjligt. Någon tyckte att den planerade parkens storlek därför ska begränsas till förmån för fler hus, medan andra uppskattade parkens placering och storlek.

Vattennära är ett önskemål som går igen. En av besökarna visade ett förslag på ett glashus och en annan vill se ett Läppstiftet även på andra sidan.

– Kultur och rekreation var också saker man vill se i Frihamnen och någon framhöll Frihamnens potential, att det är ett spännande område – ”en surrealistisk plats”, säger Joel Blomgren.

Framtidstält för prat om stadsutveckling
– Vi vill gärna ha ännu fler synpunkter och reflektioner för att få hjälp med att se till att vi inte har missat några viktiga aspekter och perspektiv, säger Adelina Lundell.

Adelina, hennes kollega Joel Blomgren och representanter från park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och andra aktörer finns på plats på Bjurslättsskolans skolgård för att prata stadsutvecklingsfrågor nu på söndag 8 september klockan 13-17. Detta sker inom ramen för Lundby kulturmånad, som firar Flunsåsstråkets dag, och du hittar dem i det för dagen uppställda Framtidstältet.

Förutom samtal om Frihamnen, blir det tillfälle att diskutera och tycka till om hur Flunsåsstråket ska utvecklas i framtiden, få information om Kvillebäcken och lämna synpunkter på Fjärdingsplans utformning.