Har lång erfarenhet av ekonomistyrning. Anders Johansson, idag chefscontroller på stadsledningskontoret, blir ny ekonomidirektör i Göteborgs Stad.

Anders Johansson har arbetat som chefscontroller på stadsledningskontoret sedan 2013. Tidigare har han bland annat arbetat i flera år som ekonomichef och förvaltningscontroller i två av stadens stadsdelar.

Anders Johansson har lång erfarenhet av ekonomistyrningsfrågor i offentlig sektor. Han känner väl till Göteborgs Stads organisation, och har i sin roll som chefscontroller utvecklat arbetet med styrning, budget och uppföljning i staden.
Han tillträder sin tjänst omedelbart.