Askims stadsdelsförvaltning öppnar i nästa vecka sin nya enhet för miljö och samhälle. Tanken är att förbättra dialogen med Askimsborna och att mer fokuserat än tidigare arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor.

− Det här är en avdelning med ett brett uppdrag. Det är medborgarna i Askim och deras perspektiv som kommer i första hand, säger Annbritt Ulfgren, som är stadsdelschef i Askim.

Bakgrunden är en sedan länge pågående diskussion inom SDF Askim om hur man bäst rustar sig för att möta framtidens nya krav och utmaningar. Utifrån den så kallade ”brukarnyttan” har en utomstående konsult gjort ett 50-tal intervjuer med både medarbetare och medborgare.

Besvikelse kan leva kvar länge

Växelvis med att undersökningens resultat har avrapporterats i seminarieform har sedan enheten för Miljö och Samhälle vuxit fram. Annbritt Ulfgren berättar att det hon själv reagerat på handlar just om behovet av bra kommunikation med medborgarna.

− En aha-upplevelse jag har fått är att saker som hänt för flera år sedan, om man har blivit besviken på kommunen, kan leva kvar väldigt länge. Det var en konkret ingång till att vi måste kommunicera så att det blir rätt från början, säger hon och tillägger:

− Mycket gör vi redan rätt, men vi behöver jobba med att tydliggöra vår vision och inriktning, både för medarbetare och för befolkningen.

Samordnande och idéskapande

Än så länge har den nya avdelningen inte fått sin slutliga form. Men i uppgifterna ingår att jobba med frågor som: Hur ska vi utveckla kommunikationen med medborgarna? Gör vi rätt saker inom förvaltningen? Vad är viktigt för medborgarna när det gäller samhällsbyggarfrågor och miljö?

− Det handlar om att vara samordnande och idéskapande, en kompletterande kompetens och ett stöd till de avdelningar som redan finns inom förvaltningen. Man skulle kunna kalla den nya enheten för en marknadsavdelning eller säga att den jobbar med omvärldsbevakning.

Även några av stadsdelsförvaltningens befintliga verksamheter placeras i enheten för Miljö & samhälle. Som till exempel bibliotek, information, nämndservice och diariet.

Verksamhetschef blir Birgitta Flärdh. Hon tillträder den 1 maj och kommer närmast från idrott- och föreningsförvaltningen.