Bygg- och fastighetsbolag som vill bygga på kommunens mark får nu lättare att anmäla sitt intresse. Det görs enkelt via en ny e-tjänst som visar vilka områden som är på gång med bland annat kartor och beskrivningar.

– Vi har försökt att göra informationen om de olika områdena så tydlig som möjlig, även om det i så tidiga skeden är svårt att veta allt. Men byggintressenterna får all information som är tillgänglig vid det tillfälle vi publicerar markanvisningen på vår webbplats, säger Peter Junker, chef på fastighetskontorets exploateringsavdelning.

I Göteborg brukar varje år cirka 20 byggintressenter få markanvisning. Det innebär att en byggare får två års ensamrätt på marken för att kunna förverkliga sina idéer där.

Överblick över hela processen

Markanvisnings-tjänsten är ett tillägg till Aktuella plan- och byggprojekt som startade i våras. Där kan man se aktuella planer och lämna synpunkter vid samråd och utställning och sedan följa projekten från byggstart till inflyttning.

– Det som fattades för att få ihop hela processen var att få en överblick över markanvisningarna, och nu är även den tjänsten tillgänglig för byggintressenterna, säger Peter Junker.

”En demokratifråga”

Vem som ska få markanvisning beslutas av politikerna i fastighetsnämnden, efter beredning av tjänstemännen på fastighetskontorets exploateringsavdelning. Även om det bara är större byggbolag som får direkt nytta av den nya tjänsten, kan även intresserade göteborgare se vad som händer kring planer och byggande i stan.

– Informationen blir mer överskådlig, mer tillgänglig och transparent vilket kan ses som en demokratifråga, säger Peter Junker.