Fyra sidor om fyra bokstäver. Varför hissas det en regnbågsflagga på Gustaf Adolfs torg och vad betyder egentligen HBTQ? Göteborgarnas nyfikenhet är stor och frågorna många. Nu finns svar att få i en fyrsidig folder som tryckts i 10 000 exemplar.

I takt med att den årliga hbtq-festivalen – från och med i år kallad West Pride – växt sig allt större, har också många göteborgare fått anledning att fundera över vad färgerna och bokstäverna egentligen står för.

Stort intresse
– Vi på stadsledningskontoret började få frågor från våra bolag, förvaltningar och stadsdelar om det fanns något material som beskriver stadens hbtq-arbete, säger Anna-Carin Jansson på enheten för mänskliga rättigheter.

Att det fanns ett behov av information var uppenbart, men att en försiktig fråga ut till stadens informatörer på kort tid skulle leda till beställningar på 7 500 foldrar, kom ändå som en överraskning för stadsledningskontoret.

– Många tycker förstås att det är förvirrande med de här bokstäverna hbtq, och det kanske inte är så lätt att förklara när någon kommer och frågar. Men i veckan distribuerar vi foldern som vi hoppas ska ge svar på många av göteborgarnas frågor, säger Anna-Carin Jansson.

Ordlista reder ut begreppen
I broschyren presenteras i korthet stadens arbete med mänskliga rättigheter, och förklaras stadens deltagande och roll i West Pride. Men här finns också en snabb tillbakablick på Göteborgs hbtq-historia och en ordlista som förklarar de vanligaste begreppen.

Foldern kommer förstås att finns tillgänglig i stadens tält i Bältesspännarparken under West Pride, och på festivalens båda informationscenter – men framför allt kommer den att spridas till stadsdelarna för att finnas där göteborgarna rör sig: i receptioner, på bibliotek, kulturinstitutioner och ungdomscentraler till exempel.