Arrangeras i Göteborg för elfte gången. Nya forskningsrön och goda exempel lyfts på den drogförebyggande konferensen Förebygg.nu som Göteborgs Stad är med och arrangerar den 3 - 4 november. “Den riktar sig till personer från kommuner, myndigheter och organisationer som har intresse för drogförebyggande arbete”, säger Jessica Andersson, utvecklingsledare för ANDTS prevention på socialförvaltning Centrum.

Kevin A Sabet föreläser på konferensen Förebygg.nu

Konferensen Förebygg.nu har arrangerats vartannat år de senaste 20 åren i Göteborg. Årets upplaga är den elfte i ordningen och sänds digitalt på grund av covid-19-pandemin.

– Det är en konferens som är riktad mot prevention och främjande arbete, både på lokal, regional och nationell nivå.

Gemensamma föreläsningar

Den första dagen, 3 november, är det gemensamma föreläsningar. Bland annat pratar Steven Lucas, barnläkare och docent på Akademiska sjukhuset, om utsatthet i barndomen och toxisk stress och vad man kan göra för att förhindra det.

“Cannabis och attityder” är rubriken på Kevin A Sabets föreläsning. Han är filosofie doktor och vd för organisationen Smart approaches to marijuana, SAM, som arbetar mot legalisering och kommersialisering av marijuana.

– Han släpper en bok om marijuanaindustrins påverkan på regleringen av marijuana i USA. Många känner till cannabis negativa hälsoeffekter, men färre känner till hur industrin och hur de som förespråkar cannabis arbetar.

Intensivt men givande

 Den andra dagen, 4 november, har deltagarna tre olika fokusspår att välja på.  Narkotika och den organiserade brottsligheten, ANDTS-prevention samt Tillsyn av alkohol, tobak och rökfria miljöer.

– Vi har mycket att lära av varandra. Det är två intensiva men givande dagar. Vi bjuder in deltagare och ser helst att både politiker och tjänstepersoner tar del av detta.

Vad betyder konferensen för det drogförebyggande arbetet?

– Folk från hela Sverige är med och det är en väldigt uppskattad konferens. Den får väldigt goda omdömen, att man sätter det drogförebyggande arbetet på kartan, att man samlas och får till sig den senaste forskningen och goda exempel. I år är konferensen digital, men i vanliga fall är sker också många möten där man skapar kontakter och samarbeten, säger Jessica Andersson.

850 deltagare från hela Sverige är med på konferensen.