Anlagda bränder orsakar varje år stora skador, och ungdomar ligger bakom minst hälften av bränderna. Ett nytt forskningsprojekt, finansierat bland annat av Göteborgs Stads egna försäkringsbolag Göta Lejon, ska ta reda på varför barn och ungdomar startar bränder.

Oroligheterna i Tynnered de senaste dagarna gör frågan extra aktuell, men anlagda bränder är ett gammalt fenomen och som det saknas forskning om.

– Vi vet ganska mycket om ungdomskriminalitet och brottsförebyggande arbete, men just specifikt om brandanläggelse vet vi relativt lite, säger Sven-Åke Lindgren, professor på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet och ansvarig för det nya forskningsprojektet som kommer att pågå i tre år.

Medias roll ska studeras

De frågeställningar forskningen ska ge svar på är ifall anläggandet av brand beror på samma faktorer som annan skadegörelse och ungdomskriminalitet, eller om det har sina egna motiv.

Forskarna ska också studera hur massmedia skildrar anlagda bränder och om det finns en spridningseffekt till exempel via internet. Dessutom ska forskarna ta del av olika förebyggande insatser som provats i olika delar av landet, för att se vilka som fungerar bäst.

– Vi vill få fram rekommendationer om hur man ska arbeta förebyggande för att på bästa sätt motverka brandanläggelse, säger Sven-Åke Lindgren.

Söker efter lösningar

Göteborgs Stads eget försäkringsbolag Göta Lejon är med och finansierar forskningsprojektet tillsammans med flera andra försäkringsbolag.

– Vi tycker att detta är oerhört intressant och ser fram emot resultaten, säger Katarina Olsson på Göta Lejon.

– Vi hoppas kunna få en hint om varför ungdomar anlägger bränder, och hjälp att hitta lösningar för hur vi ska komma tillrätta med problemet. Vi vill hitta instrument för att bättre kunna förebygga att sådant här händer, fortsätter hon.

En miljon för en fritidsgård

Antalet anlagda bränder i och omkring skolor har under flera år ökat i andra delar av landet, men minskar sedan 2007 i Göteborg. Fortfarande orsakar de ändå även här skador för stora belopp, skapar otrygghet och kräver omfattande insatser från Räddningstjänsten.

Att återställa den fritidsgård i Tynnered som brann natten till torsdagen kommer enligt Katarina Olsson att kosta cirka en miljon kronor. Självrisken är på 214.000 kronor, resterande belopp täcks av försäkringen.

5394.jpg

Foto: Asbjörn Hanssen