"Handbok i tillsyn - metoder för kommun och polis att minska våld och skador i restaurangmiljö" heter en ny bok som Folkhälsoinstitutet ger ut på fredagen. Författare är Louise Bergman, tidigare projektledare för RUS i Göteborg som arbetat med Göteborgs krogar för att bland annat hålla gästerna på en "lagom" berusningsnivå.

– Jag såg tidigt att det saknades bra metoder för främst polisen i hur man skall jobba i krogmiljön, så jag blev väldigt glad när jag fick uppdraget att skriva boken för Folkhälsoinstitutet. säger Louise Bergman, utvecklingsledare på sociala resursförvaltningen i Göteborgs stad.

Hon har i flera år varit projektledare för RUS, Restauranger Utveckling Samarbete i Göteborg där hon startat utbildningar för krogpersonal och medverkat till att staden har fått en polisgrupp som fokuserar på just krogmiljöer.

Polisen är ute i krogmiljöerna

Tidigare ryckte polisen ut vid larm, när bråket redan var ett faktum i någon bar, men nu har man lämnat polisbilarna och är ute i miljöerna och bedriver tillsyn i förebyggande syfte. Det gäller att se till att gästerna håller sig på en ”lagom” berusningsnivå.

Boken har getts ut i samarbete med Rikspolisstyrelsen.

– Jag hoppas att boken kommer till stor användning. Vad jag känner till idag planerar FHIi samarbete med Rikspolisstyrelsen att ta fram en utbildning för redan verksamma poliser, säger Louise Bergman.

Fotnot:
”Handbok i tillsyn – metoder för kommun och polis att minska våld och skador i restaurangmiljö” kan beställas på FHI:s webbplats (se länk nedan).