Göteborgs Stad måste bli bättre på IT-tjänster, både såna som köps utifrån och såna man utvecklar själv. Det skulle kunna spara 30-50 miljoner kronor per år, enligt ett förslag till IT-handlingsplan som hamnar på kommunstyrelsens bord i nästa vecka.

Hittills har ADB-kontoret med 320 anställda varit kärnan i stadens IT-organisation. Men ADB-kontorets affärsmodell anses inte längre motsvara de krav kunderna har rätt att ställa vad gäller flexibilitet och pris.

Handlingsplan i två steg

På senare tid har många av Göteborgs bolag och förvaltningar valt att köpa IT-lösningar från andra håll i stället för att anlita ADB-kontoret, vilket skapat en flora av olika system.

– Det börjar spreta åt olika håll. Och då är det svårt att föra en enhetlig strategi, samordna och vara kostnadseffektiv, säger Magnus Petzäll, IT-direktör i Göteborgs Stad.

– Vi måste se till att den interna utförarorganisation vi ska ha även i fortsättningen är så tydlig i leverans och pris att alla litar på att man får valuta för pengarna.

Magnus Petzäll föreslår kommunstyrelsen en handlingsplan i två steg, för att komma fram till vad ADB-kontoret ska fortsätta med och vad som i framtiden ska köpas utifrån.

Ännu oklart hur ADB kontoret påverkas

Steg ett är utredning och analys under ett par månader, under ledning av en styrgrupp. En förändringsledare sätts in direkt under ADB-kontorets chef, för att samla och sammanställa information.

Med den analysen som grund kommer förändringarna i steg två, inom 12-14 månader. Exakt vad detta innebär för ADB-kontoret och dess 320 anställda är oklart idag.

– Det kan jag inte spekulera om innan vi har kommit igenom steg ett och fått upp hela kartan på bordet, säger Magnus Petzäll.

– ADB-kontoret är jätteduktiga på vissa områden. Nu måste vi reda ut vilka tjänster vi ska behålla i egen regi och vad vi ska låta andra göra, därför att vi inte är tillräckligt effektiva eller inte har tillräckligt stor volym.