17 nya åtgärder. Skyddade boendeplatser för män, hbtq-jour och normkritisk granskning av grundskolan. Det är några av åtgärderna i Göteborgs Stads fyraåriga handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor som kommunstyrelsen antog på onsdagen.

Göteborgs Stads
plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Handlingsplanen innehåller 17 nya åtgärder och utgår från rekommendationer som lämnats i en tidigare rapport och som visade att samhällets skyddsnät och service brister för hbtq-personer.

– Bristerna är särskilt allvarliga när det gäller våldsutsatthet, säger Anna-Carin Jansson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter.
65D2_2.jpg

– Hedersutsatta hbtq-personer är en av de riskgrupper som behöver lyftas fram. Samhället betonar oftast hur flickor drabbas. Men hbtq-ungdomar är dubbelt utsatta, både av hedersproblematik och av att bryta mot heteronormen i det svenska samhället, fortsätter Anna-Carin Jansson.

Skyddade boenden för våldsutsatta
Hbtq-personer som utsatts för våld har ett lågt förtroende för rättsväsendet – mörkertalet för anmälningar är hela 95-97 procent. Skyddade boendeplatser har därför varit ett starkt önskemål från Göteborgs Stads hbtq-råd, som bidragit med underlag till planen. Göteborgs Stad kommer nu att inrätta skyddade boendeplatser för män, transpersoner och bisexuella och lesbiska kvinnor.

Handlingsplanen betonar också behovet av större kompetens, inte minst i skolorna, där kunskapsbrister riskerar att leda till att hbtq-ungdomar inte får en tillräckligt bra studiemiljö. Därför ska en skola per stadsdel granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Kompetenshöjningar ska ske också inom förvaltningar och bolag, på asylboenden och hbtq-anställdas arbetsmiljö ska kartläggas.

Den nya handlingsplanen är Göteborgs Stads första styrdokument med uttalat hbtq-fokus. 17 nya åtgärder ska genomföras de kommande fyra åren, fram till 2021. Ansvaret ligger till största delen på Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Formellt ska nu handlingsplanen också behandlas av kommunfullmäktige.