Om normer, relationer och kärlek. Hur gör man när man pussas? Hur är det att vara kär och hur gör man om man bara vill vara vän? Ja, hur funkar det med sex, egentligen? Dessa och andra frågor kan nu få svar på en ny hemsida som bland annat vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med kognitiva svårigheter.

På den nya hemsidan ”Så funkar sex” förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt alltifrån hur man sätter gränser och säger att man bara vill vara vän till hur man pussas och har samlag.

Det är Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté som tillsammans med frivilligorganisationen Forum SKILL, Göteborgs Stad och flera referensgrupper tagit fram sajten.

Det behövdes en mötesplats på webben
– Det finns inte mycket bra utbildningsmaterial som är anpassat för målgruppen och många lever med en osäkerhet kring vänskap, relationer, känslor och sin egna och andras sexualitet, säger Lena Hasselgren, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för individ- och familjeomsorg, och funktionshinder.

Forum SKILL producerade för några år sedan ett skriftligt utbildningsmaterial kallat Fördom & Stolthet. I materialet finns bland annat diskussionsunderlag och övningar om normer, kärlek och sexualitet.

– Men det finns behov av ett kompletterande material och en mötesplats på webben, säger Lena Hasselgren.

Kan vara ett stöd för anhöriga och personal
På hemsidan kan man klicka sig vidare från de övergripande rubrikerna Känslor, Sex, Relationer, Identitet, Kropp och Frågor & svar. Representanter från Forum SKILL kommer att besvara alla frågor som skickas in och under de övriga rubrikerna kan man steg för steg följa tips och instruktioner på hur man kan göra i vänskaps- och kärleksrelationer.

Hemsidan, som även rymmer fördjupningsmaterial som kan vara ett stöd för till exempel anhöriga och personal, har premiär redan nu men ska blomma ut för fullt under våren 2015 i samband med en stor konferens och att ett nytt skriftligt utbildningsmaterial i samma anda är klart. Projektet finansieras av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen och Allmänna Arvsfonden.