Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se har fått en ny gemensam ingångssida för all kommunal information som berör barnomsorg och skola. Barn & utbildning är rubriken som föräldrar och andra intresserade kan lägga på minnet.

Två startsidor blir en när Skola & Utbildning slås ihop med Barn & skolbarnomsorg och får namnet Barn & Utbildning.

– Tanken är att det ska bli lättare att hitta med bara en ingång. Tidigare har det ibland varit lite oklart vad som legat under respektive sida, säger infomaster Håkan Holgén på stadskansliets informationsgrupp.

Även friskolor listade

Även innehållet på de underliggande sidorna har sorterats och strukturerats på ett delvis nytt sätt för att öka överskådligheten. Exempelvis hittar den som klickar sig vidare till ”Grundskolor” nu kompletta listor med alla kommunala skolor och friskolor sorterade efter vilken stadsdelsnämnd de tillhör.

– Det här är en viktig kommunikationskanal. Många föräldrar börjar att leta på Göteborgs Stads hemsida när det är dags för barnen att börja på dagis eller i skolan, säger Håkan Holgén.