Förändringarna har lett till högre effektivitet. Målet från 2005 att spara 30-50 miljoner kronor per år på Göteborgs Stads IT-kostnader har uppnåtts med råge. Förmodligen handlar det om 100 miljoner per år, enligt en rapport som kommunstyrelsen fått.

– Jag är nöjd. Jag lovade ”mer IT för pengarna” till göteborgarna och det löftet har infriats, säger Magnus Petzäll, Göteborgs Stads IT-direktör.

Han tillträdde 2004, med uppdraget att göra en stor stukturförändring av hela stadens IT-verksamhet, som då var splittrad på många olika enheter och system samtidigt som det fanns en stor intern IT-förvaltning, ADB-kontoret.

Sedan dess har ADB-kontoret minskats kraftigt och omvandlats till Intraservice, som fått en styrelse av tjänstemän i stället för, som brukligt, politiker.

– Det har fungerat väldigt bra med en styrelse som består av förvaltnings- och bolagschefer som dessutom är kunder till Intraservice. De har haft ett stort intresse av att detta ska bli bra, säger Magnus Petzäll.

Tydligare uppdelning av uppdragen
Intraservice sköter nu främst datadrift, löneadministration och IT-support för alla stadens förvaltningar, medan mycket annat har outsourcats till externa leverantörer.

– Vi har haft en mycket selektiv outsourcing, noga övervägt vad vi ska lämna bort och vad vi ska göra själva. Mycket av det som gjordes på spridda ställen i stan har vi tagit in och gör med stora volymfördelar på Intraservice, säger Magnus Petzäll.

I utvärderingen till kommunstyrelsen konstateras att det är svårt att jämföra dåläget med idag, eftersom stadens IT-verksamhet växt väldigt mycket under de gångna sex åren. Till exempel fanns det 60.000 e-postkonton då, idag är de 125.000. Och då fanns det 7.300 datorer, idag är de 26.000.

– Fast i den summan har man inte hunnit få med 8.000 nya Macar till skolorna som tillkommit de senaste nio månaderna.

Besparingar trots tillväxt
– Vi har haft en enorm tillväxt i volym och funktionalitet. Och allt det har vi kunnat få plats med inom samma kostnadsspann, det måste vi vara nöjda med, säger Magnus Petzäll och tillägger:

– Många i stadens IT-organisation har gjort ett fantastiskt arbete och är delaktiga i den här framgången.

Den stora tillväxten innebär att totalkostnaden för kommungemensam IT har ökat från 367 till cirka 412 miljoner kr, mellan 2003 och 2011. Men utslaget per dator är kostnaden idag 14.000 kr jämfört med 38.000 kr då. Och då lade kommunen 1,7 procent av sin totala omsättning på IT, idag har den andelen minskat till 1,4 procent – vilket innebär en besparing på 100 miljoner kronor per år.

– Med min erfarenhet från andra stora kommuner vågar jag påstå att Göteborg har en av de mest kostnadseffektiva IT-organisationerna i kommun-Sverige, säger Magnus Petzäll.

Går det att spara ännu mer?

– Säkert, men nu vill jag hellre lägga de pengar vi sparar genom att vara kostnadseffektiva på att utveckla nya IT-stöd, nya funktioner och fler e-tjänster.

– Det tror jag att medborgarna förväntar sig, nu när i princip alla har tillgång till sociala medier, smarta tjänster och information i sina mobiler eller datorer. Den förväntan måste vi svara upp mot.