”Kan hjälpa oss att vara mer observanta”. Enligt lagen om registrering av verklig huvudman, som infördes 1 augusti förra året, är juridiska personer skyldiga att registrera hos Bolagsverket vem eller vilka som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. ”Registret kan hjälpa oss att vara mer observanta och uppmärksamma fler oegentligheter”, säger Pia Eriksson på stadsledningskontoret.

Ett av syftena med lagen och registret är att visa att företaget eller föreningen inte har något att dölja. Lagen infördes 1 augusti 2017 och de som berörs av den fick fram till 1 februari i år på sig att komma in med uppgifter.

– Nu kan Göteborgs stad få ytterligare insyn och se vilka personer som har kontroll över ett bolag. Tidigare har man till exempel kunnat ha bulvaner som formella företrädare och som har suttit i styrelsen, medan den som ägt aktierna och haft den reella kontrollen över företaget kunnat gömma sig, fortsätter Pia Eriksson, som är planeringsledare för organiserad brottslighet vid stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap.

Varningsignal om företaget inte finns i registret
Bakgrunden till registret är ny EU-lagstiftning för att förhindra bland annat penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. Alla EU-länder är skyldiga att ha ett register. Registret är offentligt och uppgifterna är sökbara för vem som helst, vilket kan vara till hjälp vid exempelvis Göteborgs Stads upphandlingar och kontroller av leverantörer.

– Att ett företag inte finns i registret blir en varning till den som vill anlita dem, säger Pia Eriksson.

– Den stora skillnaden är att även handelsbolag och ideella föreningar omfattas. Men jag tror inte det kommer att ge så mycket större möjlighet att kontrollera ideella föreningar med fler än tre medlemmar, fortsätter hon.

800 000 juridiska personer i Sverige
Det finns också andra stora begränsningar i vilka föreningar som behöver registrera sig, men lagen gäller till exempel de som håller på med att stadigvarande samla in pengar för att ge bort till någon annan.

Bolagsverket uppskattar att det finns 800 000 juridiska personer som är skyldiga att anmäla sig till det svenska registret. 550 000 juridiska personer hade registrerat sig den 1 februari, vilket är drygt 80 procent av dem som är registrerade hos Bolagsverket. De juridiska personer som är registrerade hos Lantmäteriet, Skatteverket, Länsstyrelsen med flera har Bolagsverket inte hunnit ta fram siffror på än.