Lokalförvaltandet av Göteborgs Stads skolor, äldreboenden och andra särskilda boenden får från 1 januari en ny organisation när lokalförsörjningsnämnden och nämnden för Medichus går samman och bildar lokalnämnden. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Stadskansliet har under det gångna året utrett frågan om hur rationellt det är att ha två fastighetsförvaltande organisationer.

Sedan tidiga 90-talet har skolor och förskolor sorterat under lokalförsörjningsförvaltningen medan äldreboenden och andra särskilda boenden för exempelvis funktionshinder förvaltats av Medichus. Till detta kommer Lokalsekretariatet som haft ansvar för den övergripande strategiska lokalplaneringen.

Slutgiltigt beslut fattas av fullmäktige

I det förslag som kommunstyrelsen nu bifallit övertar den nyinrättade lokalnämnden från årsskiftet de uppgifter som tidigare delats mellan Medichus, lokalförsörjningsförvaltningen och delar av Lokalsekretariatet. Dessutom får lokalnämnden ansvar för stadens ny- och ombyggnationer och fastighetsutveckling.

Lokalsekretariatet får enligt förslaget ett tydligare strategiskt ansvar för stadens långsiktiga fastighetsplanering och lokalförsörjning och ska dessutom ta aktivare del i samhällsbyggnadsprocessen.

Formellt ska nu också kommunfullmäktige ta ett slutgiltigt beslut om förslaget vilket tidigast kan ske den 6 maj.