Enklare att kontakta Göteborgs Stad. Konsument- och medborgarservicenämnden heter den nya nämnd som från årsskiftet kommer att ansvara för bland annat konsumentrådgivning och Göteborgs Stads nya kontaktcenter. Syftet är att ge boende, besökare och företagare en effektiv och lättillänglig service.

– Vi ska förbättra servicen och det ska bli enklare att komma i kontakt med staden genom stadens kontaktcenter som öppnar i februari. Under året kommer vi också att sätta fart på samordnad utveckling av e-tjänster som del i att förbättra servicen, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör.

Den nya förvaltningen kommer också att arbeta i nära samarbete med stadens Företagslots som startade tidigare den här veckan.

Rigmor von Zweigbergk är tillförordnad förvaltningschef för den nya förvaltningen från den 1 januari.