Stadsdelsförvaltningar blir fackförvaltningar. Den 1 januari ersätts Göteborgs Stads geografiskt indelade organisation med en organisation som utgår från stadens målgrupper. Förändringen ska leda till ökad likvärdighet och förbereda Göteborgs Stad inför en framtid där färre kommer att behöva försörja fler. Övergången kommer dock inte påverka vardagen för göteborgarna och flertalet anställda.  

Totte Staxäng är projektledare för Göteborgs Stads omorganisation.

− Omorganiseringen berör främst ledning och administration. För de som arbetar inom Göteborgs Stads verksamheter och alla som får stöd och service idag kommer det vara som vanligt även efter årsskiftet, säger Totte Staxäng, projektledare på stadsledningskontoret som arbetar med den nya organisationen.

Dagens geografiskt indelade stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning kommer att ersättas med fackförvaltningar och skapar en organisation som utgår från de målgrupper som behöver stadens tjänster.

−  På så sätt samlar vi kompetens och ledning inom en förvaltning för att möta målgrupper med liknande behov. I förlängningen ger det en mer likvärdig och effektiv välfärd. Som det är nu kan stadsdelsförvaltningarna ha utmärkta lösningar inom till exempel äldreomsorgen. Men de kan vara olika mellan stadsdelarna, vilket leder till att vad och hur du får din service kan bero på vilken stadsdel du bor i, säger Totte Staxäng.

Krävs fler digitala lösningar

Det blir sammanlagt sex nya fackförvaltningar, uppdelade på funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorg och socialförvaltningar för Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. En rad verksamheter kommer även föras över till redan befintliga fackförvaltningar.

Den nya organisationen ska ge bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar med en växande befolkning. Inom de närmsta femton år beräknas Göteborg växa med 115 000 personer. Det ställer nya och stora krav på all offentlig verksamhet.

− Färre personer i arbetsförålder kommer att behöva försörja fler personer. Samtidigt ska kvalitén på omsorgen vara lika god. För att lyckas med det måste vi förberedda organisationen och ta vara på digitala lösningar, säger Totte Staxäng.

Bygger vidare på fungerande initiativ

Omorganisationen har föregåtts av en omfattande utredning där personer med erfarenhet från olika verksamheter och ledning bidragit med sina erfarenheter. Bra och fungerande upplägg har identifierats och fått följa med in i de nya förvaltningarna.

− Det finns till exempel många, fantastiska lokala initiativ i stadsdelarna som vi identifierat och tagit vara på.

Omorganiseringen berör som sagt i första hand ledning och administration. För göteborgarna och för de allra flesta av de 30 000 anställningar i dagens stadsdelar kommer den nya organisationen inledningsvis mest märkas genom att vissa skyltar byts ut och att de anställdas e-postadresser ändras.

− För den som till exempel arbetar inom äldreomsorg eller bor på ett äldreboende är allt detsamma den första januari som den siste december. Stadens uppdrag gentemot medborgarna och allt enormt arbete som görs uti verksamheterna kommer att pågå som vanligt medan vi tar hand om det praktiska bakom kulisserna, säger Totte Staxäng.