Göteborgs befolkning växte mer än någonsin under 2009. Men antalet hushåll som fick socialbidrag ökade med 13 procent och klyftorna mellan rika och fattiga stadsdelar består. Det visar en ny rapport från stadskansliet.

Rapporten Göteborgssamhällets utveckling är en årligen återkommande uppföljning av hela Göteborgssamhället, inte bara kommunens budget och verksamheter utan också arbetslöshet, ekonomi, miljöpåverkan och mycket annat.

Mer socialbidrag, mindre sopor

– Vi följer alla tre dimensionerna som behövs för ett hållbart samhälle – ekonomiskt, socialt och ekologiskt, säger Erica Litzén på stadskansliet.

Hon tycker att det i år syns extra tydligt hur allt hänger ihop, till exempel att arbetslöshet och socialbidrag går hand i hand.

– För ett år sedan såg vi att ekonomin blev sämre, att Volvo sade upp personal. Nu ser vi att socialbidragen har ökat som en följd av näringslivets problem och arbetslösheten.

– Men också att sopmängderna minskar som en konsekvens av att vi har mindre pengar att handla för. Alla tre dimensionerna hänger ihop och påverkar varandra, säger Erica Litzén.

Överskådligt med interaktiva diagram

Hon konstaterar att de stadsdelar som normalt är mer utsatta ekonomiskt och socialt drabbas än hårdare i lågkonjunktur.

– Medelinkomsten minskar i Gunnared och Bergsjön, men den minskar mycket i Askim och Älvsborg också,. Så just nu ökar inte skillnaderna. Men man vet sedan tidigare att de resurssvaga stadsdelarna tar längre tid på att återhämta sig, så på sikt kan man tänka sig att klyftorna ökar, säger Erica Litzén.

I år presenteras rapporten för första gången enbart på internet, med interaktiva tabeller, diagram och kartor som ger massor av information tydligt och överskådligt.

Här kan man till exempel klicka på ett diagram eller en karta och se att andelen av befolkningen som får socialbidrag i Älvsborg är 0,9 procent medan den i Bergsjön är 26,4.

Komplicerade sammanhang visas tydligt

Utslaget per invånare blir det 275 kronor i socialbidrag i Älvsborg, mot 7.363 kronor i Bergsjön. Man kan också se att arbetslösheten för 18-64-åringar i samma stadsdelar är 3,3 respektive 15,3 procent.

Presentationsprogrammet kallas Explorer och liknar den berömde Uppsala-professorn Hans Roslings statistikverktyg Gapminder, med ”ballonger” som rör sig för att visa utveckling över tid.

– Explorer är en utveckling av Gapminder och har tagits fram av en grupp vid Linköpings universitet under ledning av professor Mikael Jern, som vi har ett partnerskap med, berättar Erica Litzén.

– Vi är mycket nöjda med att kunna presentera statistik och komplicerade sammanhang så här tydligt och enkelt. Då ökar chansen för att materialet verkligen kommer till användning – och det är ju det som är meningen!

Överraskande befolkningsökning

Befolkningsökningen förra året blev alltså oväntat stor, 7.133 personer. Stor inflyttning från utlandet och från andra delar av Sverige är en orsak, men framför allt beror ökningen på att det föddes 7.500 barn i Göteborg, fler än något år sedan 1969.

– Det brukar inte födas så många barn i lågkonjunktur, det var överraskande och den ökningen håller i sig. Dessutom var utflyttningen till kranskommunerna inte lika stor som den varit på senare år, säger Erica Litzén.

– De utflyttarna är ofta småbarnfamiljer. Kanske avvaktar många med att köpa villan de vill ha, de sitter still i båten och väntar för att se vad som händer med ekonomin.

Mindre trafik över kommungränsen

Bostadsbyggandet håller dock inte samma takt som befolkningsökningen. Antalet färdigställda bostäder 2009 var bara 1.280 stycken, hälften så många som 2008.

Biltrafiken fortsatta att minska över kommungränsen, Göta älv och City under 2009. Därmed förlängs trendbrottet från året före.