Skolans roll och viljan att påverka. Det är två viktiga faktorer när ungdomar med utländsk bakgrund väljer att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Det visar Demokratiprojektets nya rapport "Mångkultur, delaktighet och ungdomsfullmäktige i Göteborg".

− Bakgrunden är att vi genom åren har sett att ungdomsfullmäktige alltid haft en stor representation barn med utländsk bakgrund, trots att motsvarande grupp oftast är underrepresenterade i andra valda församlingar, säger Eva Looström, planeringsledare för ungdomsfullmäktige.

Lärares uppmuntran spelar roll

Demokratiprojektet gav i uppdrag till Sanna Kronqvist, praktikant från Växjös universitet, att titta lite närmare på vad som får barn och ungdomar att engagera sig i ungdomsfullmäktige.

Resultatet presenteras i rapporten ”Mångkultur, delaktighet och ungdomsfullmäktige i Göteborg”.

− Eftersom studiens svarsfrekvens är låg är vi försiktiga med att dra generella slutsatser. Men jag tycker ändå att det finns intressanta iakttagelser att lyfta fram, som till exempel att skolan har en viktig roll när det gäller att få barnen att kandidera, säger Eva Looström och fortsätter:

− När de själva berättade vad som var viktigt när de skulle kandidera, var det många som sa att en lärare hade uppmuntrat dem och sagt att ”ska inte du ställa upp”.

Har kul och blir tagna på allvar

Även möjligheten att vara med och påverka ligger bakom mångas engagemang. Men det handlar också om att ha roligt och de flesta säger att det är kul att vara med i ungdomsfullmäktige.

Dessutom ger medverkan i ungdomsfullmäktige möjligheten att träffa unga från hela Göteborg och många tycker att det känns som att vuxna lyssnar och tar dem på allvar.

− I rapporten framkommer det även att barnen själva inte tycker att deras bakgrund har någon större betydelse, vilket är oerhört intressant, säger Eva Looström.