Tre nya tjänster inrättas inom Göteborgs Stad för att förbättra möjligheterna att söka EU-pengar till nya projekt. Det beslutade kommunstyrelsen i samband med att man på onsdagen antog den föreslagna strategin för användande av EU:s strukturfonder.

Under 2007 inleder EU en ny så kallad programperiod för sina strukturfonder. Det ger Göteborgs Stad nya och ökade möjligheter att driva ytterligare EU-finansierade projekt.

Ny central helpdesk
För att underlätta arbetet med att både söka och fördela pengar har kommunstyrelsen givit stadskansliet i uppdrag att ta fram en strategi för hur det arbetet bör samordnas på bästa sätt.

− Vi har tagit ett strategiskt grepp på hur vi vill att man ska arbeta med EU:s strukturfonder i staden. I dag finns fem EU-samordnare ute på olika förvaltningar. Behovet är stort av en central stöd- och samordningsfunktion, säger Håkan Perslow, planeringsledare på stadskansliet.

Därför inrättas en helpdesk på stadskansliet, där två personer ska arbeta för att stötta kommunens alla förvaltningar och bolag i de här frågorna. Det kan handla om allt från att få hjälp med ansökningar till att organisera och redovisa projekt.

Omvärldsbevakare i Bryssel
Dessutom utökas omvärldsbevakningen genom en tjänst i Bryssel.

− Stadens verksamhet påverkas av EU:s lagstiftning, inte minst på miljöområdet. Det är viktigt att få tidig information om vilka lagförslag som läggs fram i Bryssel, så att vi som genomför de lagar som stiftas också kan vara med och påverka, säger Håkan Perslow.

Sammanlagt omfattar de strukturfonder som Göteborg har möjlighet att söka ur fram till år 2013 ungefär 6 miljarder kronor. Av dessa är 90 miljoner öronmärkta för Göteborg och storstadsutveckling.

Medel för verksamhetsutveckling
Syftet med fonderna är att bidra till god tillväxt och ökad sysselsättning i hela Europa.

− Utgångspunkten i vår nya strategi är att EU:s fonder ska ses som ett medel för verksamhetsutvecklingen i Göteborgs förvaltningar och bolag. Tanken är alltså att söka pengar till projekt som redan är prioriterade i den egna budgeten, i stället för att anpassa projekten till de fonder som finns, säger Håkan Perslow.