Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och föreningarna får hjälp med att hitta nya ledare och utveckla verksamheten. Det är tanken bakom idrotts- och föreningsförvaltningens nya satsning som engagerar föreningslivet i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Redan före jul kan de första ungdomarna vara i jobb.

– Vi slår två flugor i en smäll – ungdomarna får jobb samtidigt som vi bistår föreningarna med nya ledare under en period. Förhoppningsvis blir det också en inkörsport för ungdomarna till föreningslivet, säger Christer Weiss på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Anställning i tre till sex månader

Redan nu kan föreningar i stadsdelar med hög ungdomsarbetslöshet söka utvecklingsbidrag för att anställa arbetslösa ungdomar mellan 18 och 26 år. Anställningen ska vara mellan tre och sex månader.

Arbetsuppgifterna varierar efter föreningarnas behov, ungdomarna kan sköta drift- och underhåll, genomföra rekryteringskampanjer eller fungera som föreningsvärd.

Satsningen är också tänkt att kombineras med ett redan påbörjat samverkansprojekt med Göteborgs Fotbollsförbund som fokuserar på idrottsföreningarnas behov av nya ledare i utsatta stadsdelar. Ett tiotal föreningar ingår i projektet.

Bidraget från idrotts- och föreningsförvaltningen täcker den anställdes lön under tre månader, och arbetsförmedlingens nystartsbidrag de sociala avgifterna. Föreningen ansvarar för adekvat arbetsledning, lämpliga arbetsuppgifter och löneadministration.

Viktigt med handledning och introduktion

Det krävs också att föreningen har anställd personal dagtid, alternativt att flera föreningar går ihop.

– Det är viktigt att ungdomarna får en bra handledning och introduktion. I anställningen ingår också utbildning via Västsvenska Idrottsförbundet eller specialförbunden. Det kan handla om allt från IT till ledarskap, säger Christer Weiss.

Till att börja med har Idrotts- och föreningsförvaltningen drygt 1,5 miljoner att fördela till föreningarna. Det räcker till sysselsättning för mellan 30 och 35 ungdomar.

Nya pengar efter nyår

– Efter årsskiftet tillkommer nya, färska pengar. Nämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor för 2010, säger Christer Weiss.

Satsningen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, berörda stadsdelar, Västsvenska Idrottsförbundet och vissa specialidrottsförbund.