2010 startar en ny verksamhet som ska öka tilliten och tryggheten i stadsdelen. Gunnaredslotsarna ska söka upp, stödja och guida ungdomar som hamnat snett. Allt detta om stadsdelsnämnden i Gunnareds godkänner det förslag som stadsdelsförvaltningen lagt fram.

– Det är en typ av uppsökande verksamhet som inte har funnits tidigare. Lotsarna ska vara ute bland folk i stadsdelen vid olika tider på dygnet, säger Maria Modig, enhetschef för ungdomars fritid i Gunnared och ansvarig för lotsverksamheten, som drar igång i januari.

”Syftet är tillit och trygghet”

Den grupp man främst vill nå är ungdomar mellan 15 och 25 som hamnat i utanförskap.

– Vi måste få dem att vilja delta i samhället, lita på rättsväsendet och se möjligheterna med ett innanförskap. Syftet är tillit och trygghet och en stadsdel alla tycker om att leva i, säger Maria Modig.

Gunnaredslotsarna ska arbeta två och två. Den ena personen i varje sådant team ska själv vara ung, och kunna bygga relationer och vara en förebild. Den andra ska vara utbildad fritidsledare eller socionom. Det ska finnas tre team.

”De ska lotsa helt enkelt”

– Lotsarna ska prata med ungdomarna, ställa frågor, skapa kontakt och bli igenkända. De ska också kunna ta med dem till fritidsgården eller träningen, eller till socialtjänsten om det behövs – de ska lotsa, helt enkelt. Då behöver vi både personer med utbildning och människor som kan området och vet hur det är att vara ung. Både yrkeskompetens och personlig lämplighet väger tungt.

Idén har tagits fram av medarbetare från fritidsverksamheten, socialtjänsten, polisen och Kulturatom. Ansvar för satsningen har Gunnareds stadsdelsförvaltning. Samarbetspartners är dessutom social resursförvaltning, Ung & Trygg, polisen, Stena Fastigheter, Poseidon, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder.

Beslut 24 november

– Jag förväntar mig stor delaktighet från alla partners – detta är något vi gör tillsammans. Lotsarna ska även ingå i de många nätverk som redan finns, med föräldrar, föreningsliv och resten av samhället. Det är ett långsiktigt arbete, men det finns en bra trend i Gunnared med ett väldigt stort engagemang, säger Maria Modig.

Förslaget om GunnaredsLotsarna kommer upp till avgörande vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 november.