Kommunstyrelsen gav på onsdagen klartecken till fortsatt utveckling av två stora serviceinrättningar för stadens invånare. Dels det så kallade Kontaktcenter - en gemensam telefoncentral för alla kommunala förvaltningar och bolag, dels stadens nya webbplats www.goteborg.se som ska kunna ge fullödig service 24 timmar om dygnet.

Alltihop handlar om hur Göteborgs Stad ska effektivisera sina kontakter med kommunens invånare.

Ett nummer för alla ärenden

– Idag har vi till exempel ett 40-tal telefonnummer till kommunens olika stadsdelar, förvaltningar och bolag. Målet är att vi bara ska ha ett nummer som invånarna behöver kunna, säger kommunens informationsdirektör Ulf Källström.

En förutsättning för den ambitionen är att upprätta ett så kallat Kontaktcentra, en gemensam telefoncentral där göteborgaren kan få sitt ärende löst eller vidarebefordrat till rätt instans.

Mätningar har visat att den typen av relativt enkla frågor idag kan utgöra upp till 80 procent av de medborgarrelaterade ärendena. Samtidigt, i vissa fall, får endast 40-50 procent av de inkommande telefonsamtalen relevant svar.

Styra besökare till webben

Målet är alltså att tillgången till stadens service ska vara oberoende av tid och plats, samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar.Ett sätt är att få fler invånare att i första hand välja webbplatsen goteborg.se när de söker kommunal information, och att de väl där får effektiv hjälp.

– På samma sätt som vi idag har för många telefonnummer har vi 300 webbplatser som skiljer sig för mycket åt i utformning och innehåll. De måste samordnas och få enhetligt utformade självbetjäningstjänster, säger Ulf Källström.

Klart att gå vidare

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär att de förberedande arbetena med Kontaktcentrat och webbplatsen fått godkänt och man har klartecken att utveckla dem vidare.

– Införandet av webbsidan närmar sig, leverantören siktar på att den ska vara i drift i början av 2008. Kontaktcentrat har inte hunnit lika långt än, och där måste det troligen till ett beslut i kommunfullmäktige framöver på grund av de stora organisatoriska förändringar som kommer att krävas, säger Ulf Källström.