Tillfällig lösning. Göteborgs Stad öppnar en ny telefonrådgivning för vuxna brottsoffer. Från och med måndag 3 september kan den som varit utsatt för brott ringa ett 020-nummer och få hjälp och stöd.

Telefontjänsten bemannas på halvtid och är en tillfällig lösning för att ersätta den service föreningen Brottsofferjouren i Göteborg gav men som nu har tvingats lägga ner. Föreningens bidrag från både Göteborgs Stad och Partille kommun stoppades tidigare i år. Orsaken var att den nya styrelse som valdes vid årsmötet i våras inte hade kommunernas förtroende. För bara någon vecka sedan uteslöts föreningen i Göteborg också ur paraplyorganisationen Brottsofferjourernas Riksförbund.

Öppen tre halvdagar
Nu blir det ungdomsenheten vid social resursförvaltning som sköter den nya servicen. Här finns redan Stödcentrum för unga brottsoffer, under 25 år.

– Vi har en mottagning och har jobbat med frågorna länge, därför är det naturligt att vi tar hand om detta även om den nya tjänsten vänder sig till dem som är över 25 år, säger Eva Karlefjärd, enhetschef på ungdomsenheten.

Telefonen är bemannad tre halvdagar i veckan. Resten av tiden finns en telefonsvarare, så att den som behöver stöd och råd kan bli uppringd. Men det blir ingen mottagning och ingen uppsökande verksamhet, utan brottsoffren får själva ta den första kontakten.

Socionomen Hanna Bonnedal, som annars arbetar vid Stödcentrum för unga brottsoffer, blir den som bemannar telefonen.

Brottsofferstödet utreds i höst
– Polisen och våra kollegor i stadsdelarna kommer säkert att hänvisa till telefonen. Och så hoppas vi att den som behöver hjälp hittar numret på kommunens hemsida goteborg.se, säger Eva Karlefjärd.

– Vi kommer att ha den här lösningen åtminstone fram till årsskiftet. Då får politikerna i sociala resursnämnden ta nya beslut utifrån de erfarenheter vi har fått under hösten.

Inom social resursförvaltning pågår nämligen en översyn av Göteborgs brottsofferstöd för att se om det eventuellt kan organiseras på nya sätt.