Tolv procent lägre pris på livsmedel. Det blev resultatet av Göteborgs Stads upphandling av livsmedel från grossist. Den leverantör som fick avtal är Servera R&S AB, det var också det enda företag som lämnade anbud.

På årsbasis innebär det nya upphandlingsavtalet en sänkning med 24 miljoner kronor.

– Det går att sänka kostnaden med ytterligare miljoner genom att alltid välja det alternativ i en varugrupp som har det lägsta priset, säger Göran Berger, avtalsansvarig för Upphandlingsbolaget.

Livsmedelspriserna har sjunkit inom de flesta varuområden, vilket gjort det mer förmånliga ramavtalet möjligt.