"Behovet är enormt". Många ensamkommande flyktingbarn, den tekniska utvecklingen och en vidgad syn på behovet hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sammantaget finns det många skäl till att behovet av både antalet Gode män och deras kompetens har förändrats på senare tid. Nu startar en ny utbildning, ”God man med hjärtat”, för att möta kraven.

Målet är att 200 personer ska utbildas inom ”God man med hjärtat” under en treårsperiod, med finansiering från stöd för socialt företagande som Business Region Göteborg ansvarar för. Syftet är att möta behovet av kunskaper inom ekonomi och juridik, men också ge verktyg att hantera alla de mjuka värden, frågeställningar och mellanmänskliga situationer som man kan stöta på i rollen som God man.

– Behovet är enormt, inte minst nu när vi har många ensamkommande flyktingbarn, säger Magnus Johansson, utvecklingsledare på Karriärkraft.

Samhällsutvecklingen, inte minst den tekniska, har också ändrat förutsättningarna för människor och skapat ett ökat behov under senare år. Många äldre personer har i dag varken kunskap eller möjlighet att ta hand om sina egna räkningar när bankerna blir både mer kontantlösa och mer digitala.