Göteborgs Stad har startat en ny utbildning för krögare som behöver lära sig mer om allt som har med serveringstillstånden att göra. Under fyra dagar i januari genomförs en första pilotomgång av utbildningen tillsammans med en rad berörda myndigheter.

Den nya krögarutbildningen vänder sig till krögare och andra ansvariga på restauranger med serveringstillstånd. Utbildningens fokus är alkohollagen och de lagar och bestämmelser som finns kopplade till den, till exempel sådant som rör brandsäkerhet och livsmedelshantering.

Ändrade riktlinjer vanligt

− Vi som har jobbat mycket med restaurangbranschen har märkt att det finns stora kunskapsbrister när det gäller hur man uppfyller de krav som ställs för att få servera alkohol, säger Pernilla Gilvad som är utredare på RUS (Restaurang Utveckling Samarbete).

− Dessutom ändras riktlinjerna hela tiden. Ett aktuellt exempel från förra året är ju det här med personalliggarna, som Skatteverket var ute och informerade om.

Tolv krögare i pilotomgången

Utbildningen är uppdelad på fyra heldagar utspridda på två veckor med start under tisdagen. Deltar gör tolv personer från olika restauranger och nattklubbar i Göteborg.

Bland det som diskuteras på utbildningen är frågor som: Vad är lagom berusning? Vad innebär måttfull marknadsföring av alkohol?

Fotnot:
Förutom RUS, som är en del inom Göteborgs Stads sociala resursförvaltning, medverkar Arbetsmiljöverket, Göteborgs Stads tillståndsenhet, Hotell- och restaurangfacket (HRF), Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten i Västra Götalands län, Räddningstjänsten Storgöteborg, Skatteverket och arbetsgivarorganisationen SHR.