Monica Helander.

Ska stärka personalen i arbetet. Många av Göteborgs Stads medarbetare kan tänkas möta människor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Därför erbjuder nu social resursförvaltning en ny utbildning för att höja kunskapsnivån och stärka personalen i deras arbete.

– Ju mer kunskap de har, som i sitt arbete möter personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersvåld, desto bättre, säger Monica Helander som tillsammans med Soleyman Ghasemiani på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – tagit fram utbildningen.

Hedersrelaterat våld är en komplex fråga och innebär en del utmaningar att hantera. Monica Helander konstaterar dock att man måste våga prata om det och även om frågan i grunden är komplex så är den svenska lagstiftningen tydlig.

– Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld. I Sverige är det olagligt att förtrycka eller slå en annan människa. Det måste vi alla leva upp till.

Kunskap istället för osäkerhet
För människor som i sitt dagliga arbete möter barn, ungdomar eller vuxna som lever med hedersrelaterat våld är det hela tiden en avvägning. Vad ska man göra? Hur ska man göra det och när ska man agera? Det gäller att ha en fingertoppskänsla. Inte reagera för tidigt – men inte heller för sent.

– Jag tycker det är viktigt att inte stå ensam med sin oro, utan att prata med kollegor och chefer. Jag hoppas att vår utbildning kan vara ett led i en ökad kunskap i frågan och att så många som möjligt av stadens anställda kan gå den. Det är en basutbildning som riktar sig till alla anställda inom Göteborgs Stad och till anställda i Dialogas avtalskommuner. Det går också att beställa en mer riktad utbildning om det finns specifika önskemål.