En inblick i stadens arbete. Göteborgs Stad kraftsamlar för att jämna ut livsvillkoren mellan göteborgarna. Men hur ser skillnaderna ut och vad görs för att motverka dem? Om det handlar utställningen ”Alla vinner på en mer jämlik stad” på Stadsbiblioteket som öppnar torsdag 22 mars.

Göteborgs Stad bedriver ett omfattande arbete för att göra staden mer jämlik och minska skillnaderna i livsvillkor. För idag växer barn upp under helt olika förutsättningar och vuxna lever, arbetar och åldras utifrån skilda villkor.

‒ Tillsammans med näringslivet och civilsamhället arbetar hela Göteborgs Stad med att skapa en förändring. Och det vill vi berätta om, säger Ritva Gonzalez som är samordningschef för Jämlikt Göteborg.

Vill väcka nyfikenhet och samtal
Utställningen ”Alla vinner på en mer jämlik stad” vänder sig till både stora och små göteborgare som vill veta mer om varför och hur man arbetar för jämlikhet.

Besökarna kommer att kunna bygga sin egen stad i Minecraft och ta del av stadens arbete på olika sätt på utställningen.

‒ Jag hoppas vi ska kunna väcka nyfikenhet och samtal kring jämlikhet. Och en inblick i hur vi arbetar för att alla ungar ska få samma förutsättningar till ett gott liv, säger Ritva Gonzalez.

Barn på plats

Foto: C lara Tortosa