Information och inspiration. I samband med omgöringen av goteborg.se har stadens roll som arbetsgivare fått mer utrymme. En ny jobb- och karriärsida samlar alla yrken och karriärmöjligheter inom såväl förvaltningar som bolag och ger en inblick i hur det är att arbeta inom Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad: Jobba i Göteborg

På webbplatsen ”Jobba i Göteborgs Stad”, som är en av huvudingångarna på nya och reviderade goteborg.se, kan du lära känna Göteborgs Stad som arbetsgivare.

– Vi vill visa på mångfalden av yrken som vi har – att det finns både bredd, spets och många karriärmöjligheter. Oavsett om du är nyexaminerad eller jobbat i flera år kan webbplatsen ge dig information och inspiration, säger Hanna Wedin, utvecklingsledare inom employer branding på enheten hållbart arbetsliv på intraservice.

På jobb- och karriärsidan finns allt från medarbetares berättelser om hur de upplever och utvecklas i sitt jobb till information om förmåner och löner.

Även bolag finns med

Johanna Hasselgren, hr-chef på Stadshus AB.

En stor förändring mot tidigare är att både förvaltningar och bolag finns representerade på webbplatsen.

Johanna Hasselgren är hr-chef på koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB vars uppdrag är att samordna och stödja Göteborgs Stads alla bolag, som till exempel Liseberg, Göteborgs Hamn, Spårvägen och Göteborg Energi.

– Även om staden helt eller delvis äger bolagen är de juridiskt självständiga bolag och arbetsgivare. Samtidigt är de värdefulla delar som bidrar till att bygga helheten Göteborgs Stad. Med den nya webbplatsen får vi fantastiska möjligheter att både lyfta det unika i varje bolag och deras bidrag till helheten.

Enligt Johanna Hasselgren kämpar såväl förvaltningar som bolag med den stora utmaningen med kompetensförsörjning.

– Genom att finnas med på ”Jobba i Göteborgs Stad” får bolagen en ny plats att marknadsföra sig som arbetsgivare. Det ökar också chansen till arbetskraftsrörlighet inom staden. Med en samlad webbplats har vi möjlighet att visa hur oerhört mycket staden har att erbjuda, säger hon.

Levande presentation

Håkan Larsson, hr- och kommunikationschef på utbildningsförvaltningen.

En stor satsning på den nya webbplatsen är intervjuer med medarbetare som berättar om sina jobb. Håkan Larsson som är hr- och kommunikationschef på utbildningsförvaltningen tycker att det är ett bra sätt att visa vad ett jobb innebär.

– Det är ganska lätt att hitta faktabaserad information om vad till exempel en lärare eller rektor gör men genom medarbetarnas egna ord levandegör man yrket och får en bättre inblick och helhetsbild. Det är också ett sätt för oss att kunna lyfta fram medarbetare och låta dem känna stolthet över sitt arbete, säger han.

Bolag och förvaltningar deltar i arbetat med webbplatsen och kan styra vad de vill fokusera på.

– Det ger oss en bra möjlighet att presentera yrken och verksamheter som vi av olika anledningar tycker förtjänar lite extra belysning.

Här  nedan kan du ta del av den nya jobb- och karriärsidan på gotebrog.se.