Två nya arbetsmetoder har lett till att stadsdelen Lärjedalen under 2006 och 2007 minskat sina kostnader för försörjningsstöd med hela 27 miljoner kronor. "Satsningarna har visat sig vara lönsamma både för den enskilde och för skattebetalarna", säger Jörgen Larzon som är enhetschef i Lärjedalen.

Satsningen har delats upp i projekt. Det första – projekt Långtidsberoende – startade redan i februari 2005 med fyra ordinarie och tre projektanställda socialsekreterare.

”Vi överträffade målen tre gånger om”

I arbetet tog man sig an 330 hushåll som den 1 februari 2005 hade varit biståndsberoende i fem år eller mer, och inte varit föremål för satsningar från vare sig arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller vuxenutbildningen.

2005 kostade försörjningsstödet i Lärjedalen 146 miljoner kronor. För 2007 stannade kostnaden vid 119 miljoner.

– Vårt mål var att sänka kostnaderna för dem med fem miljoner under tre år. Vi överträffade de målen tre gånger om och minskade kostnaderna med 14, 6 miljoner, säger Jörgen Larzon och fortsätter:

– 156 av de 330 är självförsörjande idag Om inga insatser gjorts hade de fortfarande varit biståndsberoende. Där finns bakgrunden till en stor del av minskningen på 27 miljoner kronor.

342 fick arbete genom Trappa Upp

Det andra projektet går under beteckningen: Trappa Upp. Där har man sedan september 2005 koncentrerat sig på att försöka slussa ut människor till arbete, studier eller annan försörjning.

Under förra året fick 342 personer i Lärjedalen arbete genom Trappa Upp.

– Den stora minskningen av försörjningsstöd är delvis ett resultat av den goda konjunkturen, men våra egna insatser har också haft stor betydelse, säger Jörgen Larzon.

Många med låg utbildningsnivå

Jämfört med andra stadsdelar har många i Lärjedalen mycket låg utbildningsnivå. Dessutom är många av utomnordisk härkomst och har stort bidragsberoende.

Trappa Upp-projektet är redan permanentat. Nu hoppas Jörgen Larzon att stadelsnämnden också ska tycka att det är väl investerade pengar att fortsätta satsningen även på de långtidsberoende.